Konzultační hodiny pro rodiče 27.4. 14.00-16.00

Konzultační hodiny pro rodiče se uskuteční 27.4.2015 od 14.00 do 16.00 h. v I. a II.tř.

Program:

  • Informace o prospěchu, chování, docházce žáků za 3. čtvrtletí š.r.
  • Nejbližší akce: 29.4. finále OP ve vybíjené, 7.5. fotografování, květen – úhrada školních potřeb a PS, 6.5. výstava k 70. výročí osvobození  v MěKS Klatovy, dopravní hřiště pro 4.a 5.roč.: 26.5. teorie a jízdy v KT, 27.5. Divadlo Klatovy – Křesadlo,12.6. Den lesa na klatovské Hůrce, červen – výlet, rozloučení s páťáky, atletický trojboj, My a příroda, další soutěže.
  • Duben až červen: testování žáků 3. a 5.roč.
  • Výsledky soutěží, nabídka knih Svojtka do 20.4., KMČ, prevence apod .
  • Od září 2015 plavecký výcvik, rodiče hradí dopravu cca 280 Kč( účast bez bradavic)

Podpis rodičů …………………………………

27.4.2015 od 16.15 h v I.tř. promítání filmu s komentářem cestovatelů Jany Dvorské a Miloše Kašpara Toulky Rumunskem( pro rodiče a veřejnost)

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/konzultacni-hodiny-pro-rodice-27-4-14-00-16-00/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.