Celoškolní schůzka rodičů

Dne 21.10.2015 od 17.15 h se koná v I.tř. celoškolní schůzka rodičů.

Program:

  • Zahájení, představení členů výboru SRPDŠ, kontrola usnesení, stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  • Činnost Školské rady
  • Výroční zpráva o činnosti školy za š.r. 2014/2015 a o hospodaření za r. 2014 včetně vlastního hodnocení školy, Organizační řád, vnitřní směrnice a dokumenty školy, Plán činnosti – nejbližší akce
  • Zpráva pokladníka, schválení rodičovského příspěvku na š.r. 2015/2016 a jeho čerpání
  • Diskuze (nabídka fotografování, knih, Školní mléko, Ovoce do škol)
  • Usnesení
  • Třídní schůzky ve třídách – informace o prospěchu, chování, docházce žáků

 

Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/celoskolni-schuzka-rodicu/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.