header image
 

Historie školy

 

Základní škola

Bezděkovská škola má více než dvousetletou tradici. Dříve jednopodlažní budova i její vybavení se měnilo podle počtu žáků, možností obce i výše státního rozpočtu. V r. 1925 bylo přistavěno patro. Po r.1945 měla škola 5 tříd  a navštěvovalo ji 135 žáků. R. 1987/1988 byl posledním školním rokem se 3 třídami a 4 ročníky, v r. 2001/2002 přibyl 5. ročník, od té doby až do školního roku 2017/2018 byla výuka organizována ve 2 třídách s 5 ročníky, tz. že v I.tř. se vyučovali společně žáci 1.a 2. roč., v II.tř. pak žáci 3.,4. a 5. roč. Při celkovém vyšším počtu žáků je při tomto rozložení možné vyučovat hlavně Čj, Aj a M samostatně po ročnících. Od 1.9.2018 je výuka pěti ročníků organizována ve třech třídách. V I. třídě se vyučují žáci 1. ročníku, ve II. třídě žáci 2. a 3. ročníku a ve III. třídě žáci 4. a 5. ročníku.

V budově ZŠ proběhla v minulých letech částečná modernizace. V letech 2012-2013 bylo instalováno nové osvětlení,  v roce 2012 proběhla výměna oken a dveří, v roce 2013 byla položena nová střešní krytina. Budova má také nové omítky na WC, nerez umyvadlo a zahradní nábytek, stoly a židle do školní jídelny (výdejna) a do ŠD (2015), a nové  omítky v tělocvičně a na chodbách (2016).

V roce 2017 byla zrealizováno kompletní zateplení budovy včetně odizolování a nové omítky a zastřešení hlavního vchodu. Do učeben a školní družiny byly instalovány rekuperační přístroje.

V roce 2018 byly vybíleny a vymalovány chodby ZŠ a opravena omítka v tělocvičně. Tělocvična byla dále zrekonsturuována v roce 2019. Na zahradě byly postaveny nové herní prvky.

V roce 2021 proběhla v budově ZŠ rozsáhlá rekonstrukce přízemí školy a bývalého bytu. V přízemí školy vznikly dvě nová oddělení družiny, nová výdejna a jídelna ZŠ a nové sociální zařízení včetně toalety pro lidi s omezenou schopností pohybu. V chodbě je nová podlaha a celá je vymalována veselými barvami

 

Mateřská škola

Běžný typ s celodenním provozem.

Budova MŠ byla postavena v r. 1981, tvoří ji 2 pavilony propojené chodbami, je  plynofikována, součástí je obecní bytV provozu jsou 2 třídy –  v 1. poschodí a také v přízemí obslužně spojené nadzemní chodbou se školní kuchyní ve 2.pavilonu, kde se připravuje jídlo pro MŠ a ZŠ, kam se dováží obědy autem. Třída v přízemí byla znovu zprovozněna od š.r. 2008/09. V budově MŠ že se v roce 2010 uskutečnila výměna světel,  v roce 2012 výměna dveří a oken a v roce 2015 oprava rampy. Během letních prázdnin v roce 2017 byla uskutečněna rekonstrukce soc. zařízení, umýváren, šaten zaměstnanců  včetně obkladů a dlažeb, vodovodních rozvodů a kanalizace.

Obě třídy jsou vybaveny  funkčním nábytkem, herními koutky, dostatečným množstvím hraček a učebních pomůcek. Mají nové lino i koberce, odpovídající počet hygienických zařízení i potřebné provozní zázemí.

Součástí školy je rozsáhlá zahrada vybavená pískovištěm, průlezkami, šplhacími provazovými stěnami, zahradním domkem, skluzavkou, kladinkou, altánkem, venkovním skladem hraček, umývárnou a WC, mobilním plastovým nábytkem, slunečníky, lavičkami.

O prázdninách 2018 proběhlo zateplení fasády celého objektu mateřské školy, byla vyměněna okna na půdách a ve sklepě, garážová vrata u hospodářské budovy, upraven vstupní vchod do MŠ, ve spojovací chodbě mezi dvěma budovami byl odstraněn dřevěný strop a nahrazen sádrokartonovým. V obou třídách byly nainstalovány rekuperační jednotky za účelem výměny vzduchu.  Fasáda školy je nabarvena dle grafického návrhu p. učitelek a vyzdobena obrázky broučka a berušky z čelní a vchodové strany, z boku ji zdobí strom s listy. Plot u příjezdové cesty byl nově natřen.

Během posledních let byla dokončena výměna střešní krytiny a podhledů, zateplování stropů na půdách, instalace hromosvodů a okapů, modernizuje se otvírání dveří pomocí audiozařízení a čipů, stavební úpravy kolem budovy MŠ – návoz štěrku, pokládání desek.

Celý areál je oplocen a uzamyká se.

 

 

Priorita: zachování provozu v obou třídách, přechod dětí z MŠ do místní ZŠ, spolupráce se zřizovatelem, rodiči, místními organizacemi.

 

Školní vzdělávací program

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu , HRAJEME SI S PŘÍRODOU V POHODĚ A ZDRAVĚ“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Školní jídelna

V posledních letech probíhá modernizace naší školní kuchyně. V letech 2014-2015 byla vybavena myčkou a mycími stoly , V roce 2016 došlo na výměnu spotřebičů kuchyně (sporák, pánev) a pořízení konvektomatu.

Výdejna v ZŠ byla v roce 2017 vybavena myčkou a moderním oplachovým systémem.