header image
 

Kontakt

Název

Základní a mateřská škola Bezděkov, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

IČO: 75006065

 

e – mail:  info@zsbezdekov.info

www.zsbezdekov.info

 

Poštovní adresa         telefon                                   

 

Ředitelství , ZŠ, ŠD • 376 312 831  • ředitelka: Mgr. Marcela Hezoučká

Zástupce ředitele pro ZŠ – Mgr. Iva Köhnleinová

Bezděkov č.38

339 01 Klatovy

Ostatní zaměstnanci ZŠ: PaedDr. Eva Matějková – učitelka, Mgr. Eva Matějková ml. – učitelka,  Gabriela Trefancová – učitelka, vychovatelka ŠD, Jana Majerová – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD,  Jana Moravcová – asistentka pedagoga, Helena Koutníková – asistentka pedagoga, Ludmila Linhartová -školnice

ŠD • 376 312 831  • Gabriela Trefancová, Jana Majerová – vychovatelka ŠD

• 376 313 046  • zástupce ředitele pro MŠ: Radka Němcová

Bezděkov č. 166

339 01 Klatovy

Ostatní zaměstnanci MŠ: Věra Ježková- učitelka, Zdeňka Kyrálová – učitelka, Blanka Kováříková – učitelka, Veronika Valešová – uklízečka, Jaroslav Dums – školník

ŠJ • 376 313 046 • vedoucí ŠJ: Irena Požárová

Bezděkov č. 166

339 01 Klatovy

Omlouvání obědů: do 7.00 na te. čísle 376313046 nebo 721331471 (na toto číslo stačí SMS zpráva)

Ostatní zaměstnanci ŠJ a ŠJ výdejny: Jana Tremlová – kuchařka, Veronika Valešová – pracovnice provozu, Irena Požárová – pracovnice provozu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jindřich Sojka, tel: 603254789, email: j.sojka@nextra.cz