Schůzka rodičů

4.11.2014 OD 17:00 H CELOŠKOLNÍ SCHŮZKA RODIČŮ A VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

PROGRAM:

1. Celoškolní schůzka rodičů v I. tř.

2. Volba členů školské rady v I.tř.

3. Informace o prospěchu, chování a docházce ve třídách

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/schuzka-rodicu/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.