Pochvala pro školní jídelnu naší školy

Dne 23.1.2017 byla provedena kontrola naší školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí.

Závěr nás velmi potěšil, neboť naší jídelně byla udělena pochvala:

„Udělujeme velikou pochvalu, neboť Váš jídelníček vykazuje u obědů, samostatně u svačin i celkově výbornou úroveň.“.

Více si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Děkujeme vedoucí školní jídelny, paní Zdeně Špererové a všem zaměstnancům.

Pochvala pro ŠJ Bezděkov

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/pochvala-pro-skolni-jidelnu-nasi-skoly/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.