Nabídka pracovního místa

Základní škola a mateřská škola Bezděkov, okres Klatovy, příspěvková organizace, nabízí pracovní uplatnění pro učitele 1.st. ZŠ od 1. 9. 2016 s úvazkem 0,136. Podmínkou přijetí je splnění předepsané kvalifikace podle Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, předpokládáme hru na hudební nástroj, znalost Aj a práce na PC.

Mgr.Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Zveřejněno na úřední desce školy v elektronické i tištěné podobě dne: 1.6.2016

Sejmuto dne:

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/nabidka-pracovniho-mista-2/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.