Karneval 2017

Lada Josef

Na maškarním karnevalu v ZŠ Bezděkov se potkaly postavičky Josefa Lady s jejich samotným tvůrcem. Říkáte si: „Jak je to možné, když se tento spisovatel a ilustrátor narodil před 130 a zemřel před 60 lety?“

Tomuto setkání předcházela pečlivá příprava: shromáždění a výstava knih, výběr a výroba masek dětmi a jejich nejbližšími, tematické úkoly v hodinách českého jazyka, výtvarné výchovy,  matematiky i informatiky, příprava soutěží a výzdoba tělocvičny. V úvodu celoškolní akce se v literárním programu, který z říkadel a knih J. Lady sestavila p. učitelka. Matějková, představili dětem z MŠ žáci základní školy jako postavy ze známých dětských knih. Nejvíce bylo kocourů Mikešů, selek a vodníků. Nechyběli ani hospodyně, Nácíčkové, kráva, pašík, Kmotra Liška, víla, voják a další. Všichni obdivovali masku Josefa Lady v sáčku a kravatě s kulatými brýlemi a dýmkou, s aktovkou a malířskými potřebami. Báječně jsme se bavili, soutěžili i tančili. Zvolené téma žáky zaujalo a jistě přispělo k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Akce byla součástí celoškolního projektu Masopust – Velikonoce, který bude ještě pokračovat dalšími akcemi, například vynášením Morany ve školní družině, soutěží o nejlepšího recitátora a ilustrátora, velikonoční výzdobou atd.

Marcela Hezoučká

Mikeš

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/karneval-2017/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.