header image
 

Děti 4. a 5. ročníku si dopoledne připravily v jídelně pohoštění na večer. Na talířích byli k vidění mandarinky, strašidelné perníčky, brambůrky, ale i pavouci nebo krvavé prsty. V 18 hodin se opět všichni sešli a s paní učitelkou Köhnleinovou hráli různé hry a soutěže. V jejich průběhu se postupně vydávali jednotlivě na stezku odvahy, která vedla do ředitelny. Cestu jim osvětlovaly svíčky. Někteří byli odvážní, někteří se malinko báli. Potom si společně pochutnali na připravených dobrotách. Žáci 4. ročníku odešli domů a páťáci se připravovali na přespání ve školní družině. Zůstalo tu šest dětí. Večer se ještě povídalo o nových zážitcích a vyprávěly se strašidelné příhody. Druhý den ráno se děti rozešly do svých domovů.

PROVOZ VŠECH SOUČÁSTÍ ZŠ A MŠ BEZDĚKOV VČETNĚ ŠD A ŠJ NEBUDE V DEN STÁVKY 27. 11. 2023 OMEZEN,

přestože, kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bezděkov, okres Klatovy, příspěvkové organizace souhlasí s cíli stávky a požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, a to hlavně:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • zabránit plánovanému poklesu maximálního počtu hodin pro danou školu věnovaných výuce, tím zachovat možnost školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější (informatika, jazyky atd.)
  • zabránit zvyšování počtu žáků ve třídách
  • zachovat existenci malých škol a zabránit jejich slučování nebo nahrazení fungujících ŠJ dovozem jídla
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024, redukci potřebných asistentů pedagogů i nepedagogických zaměstnanců
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily a aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.   

Za kolektiv zaměstnanců

Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Ve čtvrtek 21.9. se za krásného počasí zúčastnila pětice našich žáků okresního finále přespolního běhu na tradičním místě v Nýrsku v areálu Pod sjezdovkou. Za naší školu závodili Filip Mašek, Vojta Opálko, Tomáš Skála, Lukáš Šedivec a Vašek Šlechta. V nabité konkurenci několika desítek běžců se kluci neztratili a umístili se uprostřed startovního pole. Děkujeme rodičům za pomoc při dopravě na místo závodu.

« Older Entries