Zápis do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bezděkově, vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č.561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Zápis do MŠ Bezděkov pro školní rok

2022/2023,

 

který proběhne ve čtvrtek 5.5.2022

od 14:30 do 16:30 hodin v I. třídě MŠ

 

Zápis se uskuteční za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce (děti se budou moci seznámit s prostředím MŠ).

 

Pokud vaše dítě dosáhne do 31.8.2022 věku pěti let, je pro něj od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné. 

 

U  zápisu předloží zákonní zástupci dítěte občanský průkaz, rodný list a  kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy (www.zsbezdekov.info, budova ZŠ, budova MŠ – vchodová vrátka,)

 

Alena Vlasáková,                                                           Mgr. Marcela Hezoučká,

vedoucí učitelka MŠ                                                       ředitelka školy

Přílohy:

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ

Kritéria+přijetí+2022-23

Zápis plakát 2022

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/zapis-do-ms/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.