Zápis do MŠ

Ředitelství  Základní školy a mateřské školy v Bezděkově oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do Mateřské školy v Bezděkově se uskuteční

ve středu  9. května  2018  od 14:30 do 16:30 hod.

v budově mateřské školy v I. třídě

Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

K zápisu by se měli dostavit i ti rodiče, kteří uvažují přihlásit své dítě k docházce až v průběhu školního roku.

Co naše škola nabízí?

 

 • Vlastní školní vzdělávací program HRAJEME SI S PŘÍRODOU, V POHODĚ A ZDRAVĚ zpracovaný dle Rámcového programu       pro předškolní vzdělávání zaměřený na osobnostní rozvoj, poznávání přírody a její ochranu, ekologii, zdravý životní styl, rozvoj kompetencí potřebných pro další život
 • Adaptační program pro nové děti
 • Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj herních dovedností
 • Školní zahradu zařízenou prvky k rozvoji fyzické zdatnosti, relaxaci  a  vybudovaný svah pro sezonní činnosti
 • Pěstování jahod na školní zahradě k obohacení jídelníčku MŠ
 • Návštěvy divadelních představení v Klatovech a dalších kulturních akcí
 • Předplaveckou výchovu v krytém bazénu v Klatovech 1x za 2roky
 • Kroužky: rozvoj řeči, malí hasiči, angličtina pro předškoláky
 • Úzkou spolupráci s místní základní školou a školní družinou – společné akce a vzájemné návštěvy
 • Besídky pro rodinné příslušníky
 • Společné aktivity rodičů a dětí na školní zahradě, předvánoční a velikonoční dílny
 • Přespání předškoláků se svými učitelkami v MŠ
 • Stabilní kolektiv zaměstnanců, prostředí rodinného typu, vstřícné jednání a individuální přístup
 • Provoz 6.30 – 16.00 hod.

 

Přijďte, rádi Vás uvítáme a seznámíme s prostředím naší MŠ !

 

Alena Vlasáková, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Marcela Hezoučká  ředitelka školy

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/zapis-do-ms-2/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.