Zápis do I. ročníku ZŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ v Bezděkově  oznamuje, že zápis žáků do

1.ročníku ZŠ pro š.r.2014/2015

se koná 30.1. 2014

 od 14.00 do 16.00 hod. v I. třídě.

 

 

Zápisu do 1.roč. pro š. r. 2014/2015 se zúčastní děti, kterým bude do 31.8.2014 6 let. Jedná se i o děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky i děti po odkladu školní docházky.

 

K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost rodičů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad školní docházky( obojí najdete na www.zsbezdekov.info nebo lze vyplnit při zápisu v ZŠ).

 

Současně zveme k prohlídce školy, seznámení s koncepcí, ŠVP, kroužky a akcemi naší školy.

Ve škole je zřízena jídelna, tělocvična, školní družina( vše v jedné

budově), u školy se nachází hřiště a školní pozemek, ve dvou učebnách jsou instalované počítače a interaktivní tabule.

Nabízíme kroužek sportovní, logopedický, rozvoj jazyka, výtvarný, hru na zobcovou flétnu, kroužek práce na počítači, anglického a německého jazyka, pestrou činnost ve ŠD.

Výuka probíhá podle vlastního ŠVP Škola pro všechny, od 3. roč. je povinný předmět anglický jazyk. V testování KALIBRO s celostátním srovnáním i v celoplošném státním testování dosahují naši žáci trvale velmi kvalitních výsledků. Účastníme se  okresních přeborů a soutěží jako kolektiv nebo s  jednotlivci.

Vhodné autobusové spojení z Klatov i zpět.

                                                                Mgr. Marcela Hezoučká

                                                                                       ředitelka školy

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/zapis-do-i-rocniku-zs/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.