Souhlas s cíly stávky školských odborů

PROVOZ VŠECH SOUČÁSTÍ ZŠ A MŠ BEZDĚKOV VČETNĚ ŠD A ŠJ NEBUDE V DEN STÁVKY 27. 11. 2023 OMEZEN,

přestože, kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bezděkov, okres Klatovy, příspěvkové organizace souhlasí s cíli stávky a požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, a to hlavně:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • zabránit plánovanému poklesu maximálního počtu hodin pro danou školu věnovaných výuce, tím zachovat možnost školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější (informatika, jazyky atd.)
  • zabránit zvyšování počtu žáků ve třídách
  • zachovat existenci malých škol a zabránit jejich slučování nebo nahrazení fungujících ŠJ dovozem jídla
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024, redukci potřebných asistentů pedagogů i nepedagogických zaměstnanců
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily a aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.   

Za kolektiv zaměstnanců

Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.