Plánované akce ve školním roce 2023/24

1. Kulturní a společenské

  1. divadelní představení, koncert ( 4 za rok)
  2. filmové představení – červen
  3. účast na kulturních akcích spádové školy (akademie, divadlo)
  4. podzimní výstava žákovských prací
  5. projekty – Den jazyků, Den Slabikáře, Halloween, Den Země,  Dějiny udatného českého národa, Po stopách Ch.H. Spiesse, Advent-Vánoce-Nový Rok, Masopust-Velikonoce a jiné projekty
  6. Mikulášská besídka pro MŠ
  7. vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
  8. prezentace v MŠ, Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost, zápis do 1.ročníku
  9. karneval
  10. jarní výstava žákovských prací
  11. testování žáků 5.roč. testy ČŠI
  12. školní výlety, 2 polodenní, 1 celodenní, návštěva výstav – příležitostně
  13. celoškolní schůzka rodičů (říjen), konzultační hodiny pro rodiče (leden, duben)
  14. slavnostní ukončení školního roku
 1. Sportovní
   1. plavecký výcvik pro 2. – 5. roč.
   2. vycházka do přírody( září, červen)
   3. šachy, dáma – školní turnaj
   4. ping – pong – školní turnaj
   5. výuka na dopravním hřišti pro 4. – 5. roč.
   6. Dětský den – stezka všestrannosti, hry, soutěže
   7. výlet sportovního kroužku do okolí
   8. Den her a soutěží – červen
   9. výuka na dopravním hřišti pro 4. a 5. roč. – červen
 1. Soutěže
  • školní
   1. recitační a ilustrátorská
   2. matematický Klokan
   3. školní turnaje: přehazovaná, vybíjená, malá kopaná, šachy, ping – pong, dáma
   4. tematické
  • okresní
   1. zahrádkářská – Naše zahrádka
   2. recitační
   3. turnaj v přehazované, vybíjená, malé kopané
   4. plavání
   5. zimní olympiáda
   6. atletický trojboj
   7. My a příroda
   8. Malý záchranář

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/planovane-akce-ve-sk-rok-2013-2014/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.