Organizace školního roku 2023/24

Organizace š. r. 2023/2024 v ZŠ Bezděkov                      

  • Vyučování bude probíhat v 1. až 5. roč.

podle ŠVP Škola pro všechny, č.j. ZŠ/162/23

  • Vyučování začíná 4.9. 2023

konec 1. pololetí – 31.1. 2024

konec 2. pololetí – 28.6. 2024

prázdniny: podzimní   – 26. a 27.10. 2023

vánoční      – 23.12.2023-2.1.2024

(vyučování začne 3.1.2024)

pololetní    –           2.2. 2024

jarní           –          11.3.-17.3. 2024

velikonoční-          28.3. 2024

hlavní        –           29.6. – 1.9. 2024

Kontakty:

  • adresa: ZŠ a MŠ Bezděkov

Bezděkov č. 38

339 01 Klatovy

  • ředitelka školy: Mgr. Marcela Hezoučká
  • třídní učitelky.:
  • I.(1.,3. roč.) Mgr. Eva  Matějková ml.
  • II.(2. roč.) Mgr. Marcela Hezoučká
  • III.(4., 5. roč) PaedDr. Eva Matějková
  • tel. ZŠ a ŠD: 376 312 831
  • tel. ŠJ a MŠ: 376 313 046

omlouvání obědů do 7.00 h 721 331 471   

nebo na www školy v části Fotogalerie

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/organizace-skolniho-roku-202223/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.