Organizace školního roku 2022/23

Organizace š. r. 2022/2023 v ZŠ Bezděkov                      

  • Vyučování bude probíhat v 1. až 5. roč.

podle ŠVP Škola pro všechny, č.j. ZŠ/132/17

  • Vyučování začíná 1.9. 2022

konec 1. pololetí – 31.1. 2023

konec 2. pololetí – 30.6. 2023

prázdniny: podzimní   – 26. a  27.10. 2022

vánoční      – 23.12.2022-2.1.2023

(vyučování začne 3.1.2023)

pololetní    –           3.2. 2023

jarní           –           6.3.-12.3. 2023

velikonoční-          6.4. 2023

hlavní        –           1.7. – 31.8. 2023

Kontakty:

  • adresa: ZŠ a MŠ Bezděkov

Bezděkov č. 38

339 01 Klatovy

  • ředitelka školy: Mgr. Marcela Hezoučká
  • tř.uč.: I.(1. roč.) Mgr. Marcela Hezoučká

II.(2.,3. roč.) Mgr. Ivana Peterová

III.(4., 5.) PaedDr. Eva Matějková

  • tel. ZŠ a ŠD: 376 312 831
  • tel. ŠJ a MŠ: 376 313 046

omlouvání obědů do 7.00 h 721 331 471   

nebo na www školy v části Fotogalerie

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/organizace-skolniho-roku-202223/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.