Od adventních koncertů ke Třem králům

Přelom kalendářního roku je v ZŠ Bezděkov vždy ve znamení mnoha akcí. Kromě adventního koncertu, připravila ŠD mikulášskou nadílku pro děti z místní MŠ. Při výtvarné výchově, pracovních činnostech, ve ŠD i na výtvarném kroužku žáci tvořili nejrůznější zvykoslovné předměty, ozdoby i vánoční přání tentokrát technikou embosing. Před vánočními prázdninami jsme se rozloučili se starým rokem tradiční besídkou, letošní téma bylo ŠKOLA NARUBY. Svých rolí se všichni zhostili výborně, a tak pobavili přítomné a sklidili zasloužený potlesk návštěvníků z řad rodinných příslušníků, bývalých učitelů a žáků školy, dětí z MŠ, vrstevníků z Masarykovy ZŠ Janovice a ostatních obyvatel naší obce. Hned po prázdninách jsme si připomněli a zdramatizovali příběh Tří králů. Touto akcí jsme zakončili téměř dvouměsíční projekt ADVENT – VÁNOCE – NOVÝ ROK.

Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka ZŠ a MŠ Bezděkov

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://wp.zsbezdekov.info/od-adventnich-koncertu-ke-trem-kralum/trackback/ or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.