header image
 

5. ročník

úkoly na červen

Čj
Napiš:
108/2
110/6
M
pracovní sešit 2. díl
60/3
s. 52,61,62
AJ - dodělat celý pracovní sešit
– člověk a práce – pročti si a namaluj do sešitu páku a kladku
Úkoly od 25. do 1.6.2020

Tento týden si dejte do pořádku všechny vypracované úkoly, dokončete, co ještě nemáte. Připravte ke kontrole (pošlete mailem do 28.5.2020). Pokračujte v četbě knihy.

AJ - dodělat celý pracovní sešit

Úkoly od 18.5.2020

Čj – dlouho jsme nepsali diktát.

Proto si jeden napište:

https://www.youtube.com/watch?v=Q37P01-Ci0c&t=14s

Diktát je v přítomném čase.

Napiš věty z diktátu ještě jednou v čase minulém.

Ve čtvrtek budeme obě cvičení kontrolovat, připrav si je na online hodinu.

Zde si zopakuj číslovky: https://www.youtube.com/watch?v=4kqCxeQwAKA

M – tento týden budeme počítat s desetinnými čísly a budeme rýsovat podle návodů na videu (videa v mailu)

Postupuj podle zadání:

1. Vypočítej příklady na sčítání nebo odčítání desetinných čísel.

2. Najdi správný výsledek.

3. Písmeno u správného výsledku zapiš do tajenky.

TAJENKU POŠLI MAILEM!

 

0,25 + 0,33 =            U 0,58         P 0,85          Z 0,52

3,50 – 1,10 =            R 4,40          Ž 2,40          O 2,60

0,8 + 0,4 =                T 1,2            E 0,12          P 8,4

2,1 – 0,2 =                I 1,8             A 2,3           O 1,9

7,8 – 4,2 =                U 3,6           M 3,7           B 4,6

51,2 – 25,1 =            Š 25,1          C 76,3          M 26,1

7,5 + 15,3 =              Á 22,2         Í 22,8           É 28,2

5,4 + 2,6 =                Ž 7,9            Ř 8,1            Š 8,0

               

 

0,6 + 0,5 =                K 6,5           J 1,1             L 0,11

1,2 – 0,5 =                D 0,8           T 0,77          S 0,7

4,3 + 1,7 =                I 6,0             Y 6,6           Ů 0,6

6,5 – 5,3 =                N 2,1           O 2,0           M 1,2

0,18 + 0,10 =            J 2,8             I 0,28           R 8,2

24,5 – 19,2 =            E 6,3            H 7,3           S 5,3

14,1 + 9,5 =              F 149,6        T 23,6          A 63,2

9,8 + 6,7 =                R 16,5          D 15,6         B 156,0

               

 

Vl

Do sešitu si napiš:

Cesta na sever

Finská republika

Islandská republika

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na video o Finsku zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Oba státy vyhledej na mapě – učebnice s. 45

 

-str. 92-94 – Všichni malí budou velcí – pročtěte si

 

AJ  – opakování – 5. lekce

 

Úkoly od 11.5.2020

Tento týden posílejte vypracované úkoly jen z Čj. Celý úkol z matematiky si připravte ke společné kontrole na čtvrteční setkání. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy.

Vyznač přídavná jména měkká – modře, tvrdá – červeně, přivlastňovací – zeleně.

hluboký, soví, čapí, Helenčin, domácí, pejskův, lesní, tvrdý, Pavlova, český, chytrý, liščí, úzká, včelí, strýcův, krásní, dědečkova, velcí, letní, sestřina, cizí, malá, veselé, bratrův, kamarádský

Doplň koncovky u přídavných jmen tvrdých .

vesel__ chlapec, slab__ proutky, zvědav__ kamarádi, zdrav__ kojenci, vesel__ děvčata, hladov__ vlk, strakat__ králíci, zl__ pes, mil__ přátelé, hrav__ koťata, lakom__ sousedé, vysok__ stromy, mlad__ muži, červen__ míče, roztomil__ štěňata

Napiš přídavná jména v množném čísle.

maličký vrabec __________________ vrabci

anglický herec __________________ herci

dlouhý had _____________________ hadi

horský vůdce ___________________ vůdci

pestrý papoušek _________________ papoušci

velký pes _______________________ psi

český spisovatel _________________ spisovatelé

Vypiš základní skladební dvojice. Doplň koncovku minulého času.

Místo lidí dělal__ těžkou práci stroje. __________________________

Z hnízda vykukoval__ malá ptáčata. ___________________________

Pavlíka celou noc bolel__ uši. _________________________________

Děti si hrál__ na hřišti. ______________________________________

Davy lidí se sešl__ na náměstí. _______________________________

Urči slovní druhy.

bruslení _____________________ včera ______________________

jsme ________________________ pod _______________________

ona _________________________ krásný ____________________

Vyskloňuj číslovku DVA.

1. pád

2. pád

3. pád

4. pád

5. pád

6. pád

7. pád

Doplň chybějící tečky.

Mají otevřeno do 17 hodin. Autobus odjíždí v 9 hodin 45 minut. Stav se pro mne po 8 hodině. Pepík střelil gól v 15 minutě. Otevřete si učebnici na 57 straně a napište 14 cvičení.

Číslovky napište slovy ve správných tvarech.

Na tábor si vezmu (2)                         kalhoty, (3)          trička,(2)               tílka,

(4)              ponožky a (2)                              boty.

Doplň vhodná slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě.

Nápověda: člov__k, ob__li, ob__tí, sb__ratel, v__dom, ob__hu, v__zdu, ob__dvali, v__nováním

 

V ____________ matky je dítě nejbezpečnější. Tento __________ je nadšený _____________ mincí. Během dvou dnů jsme ___________ všechny zákazníky. _____________ jsme dnes ve výborné restauraci. Česká národní banka dala do _____________ nové mince. Jsem si ___________ svých nedostatků. Při ___________ do továrny se ohlaste na vrátnici. Podepsal se mi do knížky i s ________________.

M a Vl

Tento týden budeme cestovat, i když jenom v matematice. Zároveň si připomeneme učivo z vlastivědy.

 

Celý úkol z matematiky si připrav ke společné kontrole na čtvrteční setkání (řešení M nemusíš posílat).

V roce MCMLVIII byl postaven v Belgii v rámci Světové výstavy model molekuly, zvaný Atomium. Je vysoký 816:8 m.

­­­­­­­­­­­­­­­­­Jak je stavba vysoká?

Nápověda:

Římské číslice

 Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města

 1       5      10     50     100      500   1000

 

Velká část Nizozemí leží pod úrovní hladiny moře.

Nejvyšší bod dosahuje jen 3/8  (tři osminy) z 856 m. Pruhy uměle vysušené země, tzv. poldery, dosáhly rozlohy  kolem 2 000 km2. Vysoké hráze podél  celého pobřeží chrání zemi před záplavami, i když bouře zvedne hladinu moře o několik metrů.

Jaké výšky dosahuje nejvyšší bod?

Převeď rozlohu polderů na hektary.

Nápověda:

Jednotky obsahu

Nezapomeň, že dvojka ve zkratce jednotky připomíná – postupuj po 2 nulách!

km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2

 

Rozlohy těchto států zaokrouhli na stovky a počty obyvatel

na statisíce.

 

 

rozloha v km                                            počet obyvatel

Belgie                  32 545                         10 290 000

Nizozemsko        41 526                          16 040 000

Lucembursko        2 586                                441 000

 

Vypočítej alespoň tři příklady, šikovní všechny a vyluští tajenku.

1.    19 317 : 34 =                             2.    54 769 : 56 =

 

 

 

3.    54 785 : 56 =                             4.    20 258 : 67 =

 

 

5.  15 050 : 28 =                              6.    60 138 : 79 =

 

Zbytek udává pořadí písmene v abecedě.

 

příklad 1 2 3 4 5 6
zbytek
Písmeno(tajenka)

 AJ – Space explorers 3

– str. 89-91 – nervová soustava

ÚKoly od 4.5.2020, další úkoly budou od 11.5.2020

I tento týden všechny vypracované úkoly (z Čj a M) posílejte. Zároveň se tak procvičíte v informatice. Nezapomeňte na čtvrteční setkání online. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy.

Čj

Tento týden si zopakujeme probrané učivo. Úkoly vypracujte ve Wordu a pošlete zpět ke kontrole. Kdo nemá možnost pracovat ve Wordu, zkopírujte do mailu a vyplňte v mailu.

M

Stejným způsobem vypracujte opakování z matematiky a pošlete ke kontrole.

Doporučuji si úkoly nejdříve vypočítat na papír a pak přepsat v PC.

Zadání úkolů v mailu.

Vl

Do sešitu si napiš:

Cesta na sever

Dánské království

Švédské království

Norské království

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

 

Všechny probrané státy vyhledej na mapě – učebnice s. 45

nervová soustava, smysly

Aj

str. 52-53 v učebnici – přečíst

Úkoly od 27.4.2020

Čj

Tento týden si zopakujeme učivo o číslovkách. Tentokrát úkoly vypracujte ve Wordu a pošlete zpět ke kontrole. Kdo nemá možnost pracovat ve Wordu, zkopírujte do mailu a vyplňte v mailu.

Věřím, že čtete nějakou knihu, ale někteří z Vás mně zapomněli napsat kterou a o čem je!

M

Stejným způsobem vypracujte opakování z matematiky a pošlete ke kontrole.

Doporučuji si úkoly nejdříve vypočítat na papír a pak přepsat v PC.

Zadání úkolů v mailu.

Vl

Do sešitu si napiš:

Benelux

Belgické království

Nizozemské království

Lucemburské velkovévodství

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Všechny probrané státy vyhledej na mapě – učebnice s. 45

vylučovací soustava, případně nervová soustava

Úkoly od 20. 4. 2020

Čj

připomeň si, kdy píšeme za číslem tečku (jen za číslovkou řadovou)

přečti si na s. 120 (přehled v modrém poli) a cvičení 120/6

zkus napsat 121/9 a 112/11 – ve čtvrtek zkontrolujeme

slovní druhy procvičuj zde ( napište mail, kolik máte chyb):

https://www.mojecestina.cz/article/2016062001-test-slovni-druhy-velikonoce

https://www.mojecestina.cz/article/2016071901-test-urcovani-slovnich-druhu-1

https://www.mojecestina.cz/article/2016073004-test-urcovani-slovnich-druhu-2

https://www.mojecestina.cz/article/2016080201-test-urcovani-slovnich-druhu-3

M

Napiš do sešitu:

41/11

41/13

Dokonči 41/14 – oběma způsoby – se zbytkem i dopočítat alespoň na 2 desetinná místa

42/5

Vl

Do sešitu si napiš:

Na březích Atlantiku

Španělské království

Portugalská republika

Francouzská republika

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Všechny probrané státy (i sousední z minulého týdne) vyhledej na mapě –učebnice s. 45)

– přečtěte si a nastudujte trávicí soustavu

Aj – 5. lekce

do Velikonoc

Čj

Tento týden se zaměříme na kontrolu již napsaných cvičení (v příloze mailu najdete správné řešení). Nezapomeňte číst knihu.

Napište

112/9

113/17

 

M

Nejdříve si zkontrolujte úkoly z minulého týdne (v příloze mailu najdete správné řešení).

33/9

34/5

40/4

40/5

41/14 jen 4 příklady

 

Vl

Do sešitu si napiš:

Sousední státy

Slovenská republika

Polská republika

Spolková republika Německo

Rakouská republika

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Př – přečtěte si a nastudujte trávicí soustavu
Úkoly do Velikonoc, další budou 14.4.2020

sledujte i nadále vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 11.30 h, zájemci i pro 4. ročník od 10.50 h

Čj

procvičuj zájmena zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

napiš z příručky celou stranu 10

a z učebnice 112/12

M

26/8

27/6

27/8

procvičuj aritmetický průměr zde:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm

 

Vl

udělej si test zde:

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/test1/kviz.html

pročti s. 36 – 38

nastuduj si oběhovou a trávicí soustavu

INF

napište (ti, co ještě nenapsali) mail na adresu třídní učitelky (jak se vám daří, jak vypracováváte úkoly apod.)

Aj

pro děti, kteří se nemohou účastnit naší online třídy – v učebnici i pracovním sešitě lekce 5 – třetí stránka

v týdnu od 30.3, budeme pokračovat dále – příběh a písnička – mohu poslat nahrávky na email

 

Úkoly na týden od 23.3

sledujte vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 11.30 h, zájemci i pro 4. ročník od 10.50 h

Čj
příručka ( přídavná jména)  celá s.8
pravopis mě ( 2. a 4. pád), mně ( 3. a 6.pád) vyzkoušejte zde https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/puzzle.html
M
26/6 ( denně jeden příklad)
26/4
26/5
24/8
24/9
25/4
25/5
převody jednotek trénujte zde https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek
Vl
pročti s. 30-33
do sešitu vytvoř do dvou sloupců stručné poznámky o těchto krajích

Nadpis:
Moravskoslezský kraj         Zlínský kraj
videa – České pexeso zde https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
INF
napište mail na adresu třídní učitelky ( jak se vám daří, jak vypracováváte úkoly apod. )

Čj

napiš z modré příručky (Pravopis přídavných jmen) 7/1,2,3,4

opakuj druhy zájmen z cvičení 108/1 a 109/3 – ústně

začni číst nějakou knihu, o které nám budeš vyprávět

M

oprav chyby a dokonči slovní úlohy z papíru (z obou stran)

vyřeš z učebnice: 30/2 a 31/2,3 a 37/10,11

Vl

pročti s. 26-29

do sešitu vytvoř do dvou sloupců stručné poznámky o těchto krajích

Nadpis:

Jihomoravský kraj          Olomoucký kraj

přečíst trávicí a oběhovou soustavu

Aj

pro děti, kteří se nemohou účastnit naší online třídy – v učebnici i pracovním sešitě lekce 5 – první dvě stránky,

v týdnu od 30.3, budeme pokračovat dále – příběh a písnička – mohu poslat nahrávky na email