header image
 

4. ročník

Úkoly na červen
Čj
Napiš:
119/3 – podmět rodu středního – příčestí minulé končí -la
( např. Děvčata se pustila do práce.)
121/7 – podmět děti - příčestí minulé končí -ly
( např. Děti se učily, psaly, četly a rýsovaly.)
M
pracovní sešit 3. díl
41/2,3,4
42/3
43/3
celá strana 7
Aj – lekce 11 – přečíst texty a naučit slovíčka
Př – ochrana přírody, životní podmínky člověka

Úkoly od 25. do 1.6.2020

Tento týden si dejte do pořádku všechny vypracované úkoly, dokončete, co ještě nemáte. Připravte ke kontrole (28.5.2020). Pokračujte v četbě knihy.
AJ – Doplňte si pracovní sešit do konce lekce 10.

Úkoly od 18.5.

Čj

Tento týden budeme opakovat pády a vzory a procvičíme shodu podmětu s přísudkem.

Písničky na opakování:

pády

https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

vzory

https://www.youtube.com/watch?v=LbmVViNi3jY&list=RDLbmVViNi3jY&start_radio=1&t=13

Z učebnice:

Opiš 116/3 – podtrhni podmět rovně a přísudek vlnovkou

Napiš do dvou sloupců podle zadání 119/2

Napiš 119/3

M

Tento týden procvičujeme denně na WhatsApp obvod a obsah čtverce a obdélníka: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=11.+Geometrie#selid

https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-obvod

 

Vl – pročti si s. 37

– str. 89-91 – ochrana přírody – pročtěte si

AJ - 10. lekce – slovní zásoba – zvířata a jejich potrava, jednoduché věty

úkoly od 11.5.2020  (další úkoly budou od 18.5.2020)

Nezapomeňte na čtvrteční setkání online. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy. Čj a M posílám denně na WhatsApp, těší mě, jak spolupracujete.

Čj

Tento týden si procvičíme vzory podstatných jmen a napíšeme dva diktáty:

Výklad: https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ

(vzory rodu ženského)

Diktát: https://www.youtube.com/watch?v=xX2UUAnrMrU&t=28s

(vzor žena)

Výklad: https://www.youtube.com/watch?v=kfgsTwu8pC0

vzory rodu mužského)

Cvičení: http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20MUZSKY/DIKTAT31.htm (vzory rodu mužského)

Diktát: https://www.youtube.com/watch?v=_02c9XQi538&t=169s

(procvičení)

Nové učivo – opakování ze čtvrtečního setkání: https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg

(podmět a přísudek)

M

Tento týden zopakujeme pojmy:

Sčítanec + sčítanec = součet

Menšenec – menšitel = rozdíl

Činitel x činitel = součin

Dělenec :  dělitel = podíl

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/plachetnice.html

Zaokrouhlování:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla-2/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla-3/priklady1.htm

Písemné dělení: https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/pisemne-deleni.html

Nové učivo – opakování ze čtvrtečního setkání:  https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

(obsah čtverce)

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw

(obsah obdélníka)

Vl – pročti si s. 36

-str 86-88 – léto v přírodě

AJ – 10. lekce – slovíčka – zvířata a jejich potrava

 

Úkoly  od 4.5.2020 (další úkoly budou od 11.5.2020)

Nezapomeňte na čtvrteční setkání online. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy.

Čj

Tento týden si procvičíme skloňování podle vzoru hrad – tvar 6. pádu, čísla množného (vysvětlili jsme si při online setkání – vzpomínáte si?)

Napiš:

102/9 (koncovka –ích)

Denně na WhatsApp si budeme vysvětlovat základní skladební dvojice, těší mě, jak spolupracujete.

M

Tento týden se zaměříme na procvičování písemného násobení a na slovní úlohy.

Na WhatsApp budu denně posílat cvičení na písemné násobení a jednu slovní úlohu.

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html

 

Vl

Pročti si s. 35

Živočichové užiteční pro člověka (str. 83-85)

Aj

Review C – Opakování – v učebnici i v pracovním sešitě

Úkoly od 27.4.2020

Čj

Tento týden si procvičíme skloňování podle vzoru pán – psaní koncovky -ovi (vysvětlili jsme si při online setkání – vzpomínáte si?)

Napiš:

99/9

Vzory rodu ženského budeme procvičovat na internetu, posílám denně na WhatsApp, nezapomeňte vždy napsat, jak se Vám cvičení podařilo vypracovat (tentokrát ne počet chyb, ale jaká byla známka).

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20ZENSKY/DIKTAT26.htm

Věřím, že čtete nějakou knihu, ale někteří z Vás mně zapomněli napsat kterou!

M

Tento týden se zaměříme na procvičování písemného dělení 6,7,8, a 9

Na WhatsApp budu denně posílat cvičení – vypočítejte vždy 4 příklady, odpovídejte, pište – kolik bylo chyb.

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/vyber.html

Vl

Pročti si s. 34

užitkové rostliny str 79-82

Úkoly od 20. 4. 2020

Čj

Napiš:

98/5

98/8 a)

Doplňuj i – y, podle vzoru pán, nezapomeň, že existují tvary páni i pány, zkontrolujeme ve čtvrtek

M

Tento týden se zaměříme na procvičování dělení se zbytkem:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

Na WhatsApp budu denně posílat jedno cvičení, odpovídejte, pište – kolik bylo

chyb!

59/7,8 – zkontrolujeme ve čtvrtek

Do sešitu:

55/29 (nejdříve vypočítej kolik stojí jeden šálek)

Vl

s. 32- zjisti jaký rozdíl je mezi počasím a podnebím – ve čtvrtek mi vysvětlíte na setkání online

 Př

Horniny a nerosty – str. 76-79

Přočti si a vyber si jednu horninu nebo jeden nerost, o kterém napíšeš do sešitu podrobněji

 

Čj

Tento týden se zaměříme na kontrolu již napsaných cvičení a procvičování pádů, nezapomeňte číst knihu.

Zkontrolujte všechna cvičení, která máte napsaná (v příloze mailu najdete správné řešení).

Procvičujte zde:

https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

 

M

Zkontrolujte cvičení z minulého týdne (v příloze mailu najdete správné řešení).

48/9

54/22

55/24

55/27

 

Vl

s. 31 – pročti

Do sešitu napiš nadpis: Povodí a úmoří

A odpověď na otázku:

V povodí které řeky a v úmoří kterého moře se nachází váš kraj?

Jaro v přírodě- str 72-75 – pročtěte si a namalujte si do sešitu něco, co jste viděli na procházce do jarní přírody

Aj – 9. lekce

 

Úkoly do Velikonoc, další budou 14.4.2020

4. ročník

sledujte i nadále vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 10.50 h, zájemci i pro 3. ročník

Čj

Vzpomeň si, jak určujeme životnost u podstatných jmen rodu mužského:

Porovnáváme 1. a 4. pád čísla jednotného.

Hlavní rozdíl mezi životnými a neživotnými jmény je ten, že podstatná jména životná, mají pro 1. a 4. pád tvar rozdílný,

neživotná podstatná jména mají v obou pádech stejný tvar.

Například:

dědeček – 1. pád-dědeček, 4. pád-vidíme dědečka, změnilo se-je životné

koberec – 1. pád-koberec, 4. pád – vidím koberec – tvar se nemění – je neživotné

Procvičuj zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

napiš

94/4 a) b)

M

53/7

53/11

54/14

54/16

54/12

54/19

Vl

přečti s. 30 a zapamatuj si, jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem

Dočti si Rostliny a živočichové na poli, přečti si Rostliny a živočichové u vody, vyber si jednoho živočicha, nakresli ho, napiš, čím se živí, jak žije

AJ

procvičovat čísla do 100 – písemně i ústně

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 8. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online

 

V týdnu od 23.3.

sledujte vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 10.50 h, zájemci i pro 3. ročník

Čj
89/5
92/3
93/2 b) c) d)
M
53/1
53/2
53/4
53/5
53/6 ( denně jeden příklad)
Vl
s. 28 – pročti si a zapiš do sešitu Voda v krajině ( zelená tabulka)

Čj 

procvičovat vzory rodu středního a ženského v učebnici až na s.89

napiš 86/5 b

procvičovat určování pádů (74/8, 63/3, 89/8)

začni číst nějakou knihu, o které nám budeš vyprávět

 M

trénovat písemné +, -, x, : (uč. 20/7,20/8,17/13)

obvod

uč. 52/5

Vl 

vyluštit tajenku v uč. s. 25-27

dočít „Pole“ do str. 65

do malého sešitu nakreslit a popsat jednoho polního živočicha – jak se jmenuje, čím se živí apod.

AJ

procvičovat čísla do 100 – písemně i ústně

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 8. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online