header image
 

3. ročník

úkoly do 8.6.

ČJ – naučit vyjmenovaná slova po Z,

učebnice str. 115/5,6,7,8a,b, 9

MA – do str. 51

Písanka – do str. 23

Prv – pročíst str. 56-58

Aj – 11. lekce, učebnice i pracovní sešit

úkoly do 25.5.

ČJ – procvičovat VS po B,L,M,P,S,V
přepsat do sešitu z ofoceného papíru cv. a, b, c
zbytek ofocených papírů vyplnit a vybarvit

MA – pracovní sešit str. 42 – 46

Prv – ofocené papíry vyplnit

Ps – str. 12 – 19

AJ

pro děti, které se  nespojily na online výuku – začali jsme 10 lekci- opakují, co jsme dělali online

úkoly do konce dubna
ČJ – do sešitu – učebnice str. 111/9, 111/11, 111/12, 99/3
Písanka – str. 4 – 11
Prvouka – popsat kostru člověka – podle učebnice str. 49
MA – prac. seš. str. 34 – 41
Procvičovat si stále VS – vždy si je i napsat
Číst si pěknou knihu.

AJ

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 9. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online

V týdnu od 23.3.

ČJ
do sešitu cvičení uč. str. 100/5, 100/6, 101/2, 106/3a,b,
107/5, 108/5a,b, 109/3, 110/4

MA
pracovní sešit 3.díl – do str. 33

Prv
tři krátké referáty
Živočichové – jeden živočich z lesa, jeden z pole nebo louky,
jeden od vody – probírané uč. uč. str.42-46

Písanka
dopsat 1.díl, druhý díl do str. 3

AJ

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 8. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online

ČJ
Opakovat stále všechna vyjmenovaná slova.
Nově se naučit vyjmenovaná slova – po V
vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle,
povyk,výheň,slova s předponou vy-,vý
Do sešitu z ČJ – domácího napsat další cvičení – uč. str. 87/4, 96/4, 97/5, 99/3
MA
Pracovní sešit vypracovat všechny další stránky do str. 59