header image
 

1. ročník

Úkoly pro 1. ročník od 15.6. do 19.6.2020


ČJ: zaměříme se na přepis, opis, autodiktát vět (pravopis věty, velké písmeno na začátku, tečka nebo ? ! za větou, háčky, čárky, di, ti, ni, slabiky s ě, ď,´ť, ň), procvičujeme plynulost čtení s porozuměním, melodii věty.
M: zautomatizování spojů + – do 20 zpaměti, logické myšlení a řešení slovních úloh. Kdo zvládne počítá do 20 s přechodem, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO: sčítání, odčítání desítek

Slabikář 3.díl    s. 29 – 35, čtení s porozuměním, vypravování, orientace v textu, využití znalostí z prvouky: zvířata, lidské tělo, členové rodiny atd.
s. 31 čteme po rolích
Příloha – nácvik přednesu 1 vybrané básně na rozloučenou zpaměti

Rozšiřující úkoly ze čtení
Pojďme si číst III., vlastní kniha, časopis Čtyřlístek, komiks – hodně obrázků, málo textu, hádanky, Moje první čítanka – k zapůjčení v ZŠ apod.

Písanka     3. díl    s. 36 – 38, pokračujeme v opakování velkých písmen, slabik s ě, fě,Mě, slabiky s měkkým i/í můžou někomu dělat potíže, protože je neslyší měkce. To lze trénovat s houbičkou a tvrdou kostkou: dospělý říká slabiky např. di, tý, ni, dy a dítě mačká nebo ukazuje houbičku nebo kostku podle toho, zda tam slyší měkké nebo tvrdé  i/í/y/ý.

Matematika    s. 54 – 55 nové rozšiřující učivo, sčítáme a odčítáme desítky, výklad na s. 54/1 a 55/1, učivo většinou nedělá dětem potíže. POZOR na 20+80=100 ( řeknu si 2+8), 100-60=40 ( řeknu si 10-6)
s. 60: test na +- desítek, slovní úlohy: přečti, vypočti, znázorni barevně, napiš odpověď celou větou.
Opakování v příloze – samostatná práce, počet chyb
Procvičujeme hodiny, umíme nastavit i přečíst, čtvrt, půl, třičtvrtě, vysvětlujeme na ciferníku, že 1 hodina v noci = 13 h odpoledne.

Příloha M – Opakování z matematiky
Příloha Čj – opakování 2 strany + řešení, udělejte každý den 1 stranu
Příloha M – Slovní úlohy o nakupování
Příloha M – slovní úlohy o cestování – orientace v plánku, doplň si do plánku, kde                 bydlí Jana atd., vzdálenosti v kilometrech = km, potřeba vysvětlit
Příloha ČJ – básně k učení zpaměti
Zajimave sl.u. 1.r. cestujeme Slovni ulohy 1.r., nakupovani Opakovani z CJ 1r. reseni II.cast Opakovani z CJ 1.r. reseni I.cast Opakovani z CJ 1.r. II.cast.jpeg Opakovani z CJ 1.r. I.cast Opakovani M 1.r. konec CJ basne

úkoly 8-12.6.

Vážení rodiče, milé děti,

už máme téměř všechno učivo 1.roč. probrané, do konce š.r. budeme hlavně opakovat, procvičovat a zkoušet i něco pro druháky. Zaměřte se hlavně na to, co vám nejde. Vše najdete v přílohách. Kdybyste potřebovali s něčím poradit, napište nebo zavolejte.

Hodně sil do práce přeje

Mgr.  Marcela Hezoučká

ČJ: zaměříme se na přepis, opis, autodiktát vět (pravopis věty, tečka nebo otazník za větou, háčky, čárky, di, ti, ni, slabiky s ě, ď,´ť, ň), procvičujeme plynulost čtení s porozuměním, melodii věty.

M: zautomatizování spojů + – do 20 zpaměti, logické myšlení a řešení slovních úloh. Kdo zvládne počítá do 20 s přechodem, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO: porovnávání, sčítání, odčítání desítek

 

Slabikář 3.díl     s. 24 – 28, čtení s porozuměním, vypravování, orientace v textu, využití znalostí z prvouky: dny, měsíce, roč. období, hodiny atd.

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst III., vlastní kniha, časopis, komiks, hádanky, Moje první čítanka – k zapůjčení v ZŠ apod.

Písanka                3. díl      s. 30 – 35, pokračujeme v nácviku velkých písmen – prosím předveďte dětem. Slabiky bě, pě, vě, mě, Bě, Pě, Vě, Mě. Stránku 25 nejdříve natrénujte a pak napište jako samostatnou práci, potom si barevně opravte chyby, napište mi, kolik jich bylo a snažte se je postupně odstraňovat.

 

Matematika      s. 59, s. 50 – 53 nové učivo bude potřeba dětem přiblížit třeba na dětských penězích: desítka jako desetikoruna, počítáme po 10 do 100, porovnáváme, čteme desítky, zaznamenáváme na číselné ose,

s. 58 opakujeme hodiny( ručičkové, digitální, kde se s nimi můžeme setkat, umíme nastavit i přečíst, čtvrt, půl, třičtvrtě, celá), procvičujeme na PC: hadi, příklady s rámečky, součtové trojúhelníky, pyramidy, výstaviště dle pokynů u jednotlivých úkolů ( Hejného metoda) https://www.matika.in/cs/

 

Příloha M – Opakování z matematiky

Příloha M – slovní úlohy + vzor záznamu do malého sešitu

Příloha Čj – Přirovnání – čtení

Přirovnání – doplňování

Příloha ČJ – samostatná práce, opakování

slovni ulohy od 8.-12.6 prirovnani dopln prirovnani cteni CJ opakovani + sl.u.vzor

úkoly 1-5.6.

Vážení rodiče, milé děti,

posílám úkoly na tento týden.

My se ve škole také snažíme úkoly plnit a vzpomínáme na vás, jak se vám daří.

Vaši spolužáci i  ostatní p.uč. a vychovatelky vás všechny pozdravují a myslí na vás.

Budu ráda, když zase pošlete nějaké vypracované úkoly.

Zdraví

Marcela Hezoučká

 

Úkoly 1.6.-5.6.

ČJ: pracujeme s chybou, tj. snažíme se o to, aby ji žáci našli sami a následně ji opravili v písemném projevu (pravopis věty, tečka nebo otazník za větou, háčky, čárky, di, ti, ni, slabiky s ě, ď,´ť, ň) procvičujeme plynulost čtení s porozuměním

M: zautomatizování spojů + – do 20 zpaměti, logické myšlení a řešení slovních úloh.

 

Slabikář 3.díl     s. 19 – 23, čtení s porozuměním, vypravování o profesích. Co dělá tatínek, maminka? Hádanky o povoláních – příloha a Pojďme si číst III. díl s. 39

Příloha – Svátek dětí, křížovka

s. 20 vysvětlujeme těžká slova: kontejner, kabina, mlékárna, břemena atd.

JEŘÁB je slovo mnohoznačné, může znamenat více věcí, např. stroj, strom nebo keř

(plody jeřabiny), vodní pták – možné najít v encyklopedii, wikipedii nebo s. 62 Pojďme si číst III., namalovat 3 významy na 1 stranu apod. Další mnohoznačná slova jsou např. KORUNA (stromu, peníze, královská), LIST (stromu, papíru, dopis), RAKETA (kosmická, tenisová), KOHOUTEK (zvíře, vodovodní) apod.

 

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst III., vlastní kniha, časopis, komiks, hádanky apod.

Písanka                3. díl      s. 23 – 29, pokračujeme v nácviku velkých písmen – prosím předveďte dětem. Trénujeme: přepis slov a vět z tiskacího do psacího písma, to je nejdůležitější schopnost a znalost v 1.ročníku, dále opis z psacího písma psace, diktát slov a vět.

 

Matematika      s. 47 – 49, s. 60, počítáme do 20 bez přechodu podle pokynů na stránce, procvičujeme na PC, hadi, příklady s rámečky, součtové trojúhelníky nebo pyramidy na https://www.matika.in/cs/

s.48/1: 4<15, 4 + 15 = 19, 19 – 4 = 15

s.48/2: pokračuj v barvách, střídej je jako na začátku

s.60/ tabulky a slovní úlohy – přečti, znázorni, zapiš příklad, odpovědi píšeme psace – věta

 

Úkoly navíc:       Příloha M – Najdi chyby, Křížovky

Příloha M – zkoušíme počítat s přechodem s podmínkou, že žák počítá bezpečně bez přechodu a zvládá rozklad čísel do 10

hadanky povolani tajenka Svatek deti  M - najdi chyby, krizovky pocitani s prechodem do 20

Úkoly pro 1. ročník od 18.5. do 22.5.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy na našich www) nebo dělat rozšiřující úkoly.

Slabikář 3.díl      tato učebnice je zaměřená na procvičování probraného učiva, dotrénování čtení obtížných slov se slabikami di, ti, ni, bě, pě, vě, mě, slov se shlukem souhlásek na začátku slov např. skrčí, nebo víceslabičných slov např. zahrabávalo, slov se slabikotvorným l a r např. skrčí, prst atd.

Do konce š.r. budeme trénovat čtení s porozuměním, s vypravováním přečteného příběhu, orientaci v textu a odpovídání na otázky k přečtenému příběhu.

Do konce š.r. bychom měli zvládnout čtení vět se správnou intonací, tz. sledovat, co je na konci věty: ?( zeptat se: klesnout hlasem- Jakou barvu má tvůj pokoj? Melodie stoupavá u otázky zjišťovací, na kterou odpovídáme ANO – NE: Máš hlad?, ! (zakřičet) nebo. (klesnout hlasem)

s. 2 – 11, 1-2 stránky denně číst a pracovat podle zadání, kdo nestihne, udělá jen 1 stránku denně.

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst   s. 8 – 11 – můžete pracovat přes fólii, čti, odpovídej, spojuj, skládej slova

Písanka                3. díl      s. 13 – 17, pokračujeme v nácviku velkých písmen, jsou to písmena, která mají 1 nebo

2 bříška, odtah u R bude stejný jako u K, natrénujte si je předem na stíratelné

tabulce, pište diktát již nacvičených velkých písmen, popř. jmen.

Postup: přečti slovo, napiš ho, zkontroluj přečtením, popř. oprav!

Pravopis věty: na začátku věty píšeme velké písmeno, na konci . ? nebo !

Mezera mezi slovy ve větě bude velká jako 1 písmeno, nepište velké mezery!!!

 

Matematika       s. 39 počítáme do 20 bez přechodu, 10 + 10 =20, 20 -10=10

s. 40 slovní úlohy: přečti, zakroužkuj čísla v textu, vyznač barevně počty na číselné ose, vybarvi obrázky, přečti otázku, napiš příklad, řekni odpověď

                               sl.ú.s bednami: 18>10 o osm, 18 -10 =8

                                               sl.ú. s košíky: 19 – 8 = 11, 19 – 8 – 1 =10

                               s.41  - sčítání, odčítání do 20, komu nevyhovuje rozklad, počítá bez rozkladu.

                               POZOR: 16 + 4 = 20, ŘEKNI SI: 6 + 4 =10, 10 + 10 =20

20 – 1 = 19, ROZLOŽ SI 20 NA 10 + 10, ŘEKNI SI: 10 – 1= 9, 9 + 10 =19

s.43/ modrá vločka, spodní tabulka, jsou některé př. s přechodem 12 – 4, budeme se teprve učit, můžeš vynechat

 

 • Těleso kvádr, příloha

 

 • Pište do malého sešitu příklady na sčítání s výsledkem 20 typu: 15 + 5, 11 + 9 atd., odčítání od 20 typu 20 – 6, 20 – 7,  20 – 9, trénujte úpravu do 2 sloupců.

 

 • Počítej hady zpaměti: 10 + 5 + 3 – 6 – 2 + 8 + 2 =

20 – 7 + 6 + 1 – 10 + 1 =

20 – 5 – 5 + 7 – 4 + 7 =

 • Počítání do 20 můžete trénovat na PC

 

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz/

kvádr,4 tělesa

 

Úkoly od 11.5. do 15.5.

Úkoly pro 1. ročník od 11.5. do 15.5.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy na našich www) nebo dělat rozšiřující úkoly.

Slabikář                               s.62 – 64, nácvik písmen Q, q, X, x, W, w, tímto budeme mít probranou celou abecedu a budeme se věnovat trénování plynulosti čtení a porozumění, reprodukci = převyprávění příběhu.

Na uvedených stránkách pracujte podle zadání, neznámá a nejasná slova si vyhledejte v encyklopedii, na internetu nebo se zeptejte dospělých.

Zopakujte si vše, co vám v 2. dílu Slabikáře nešlo.

 

CO JE PŘIROVNÁNÍ: lidské chování přirovnáváme ke zvířatům nebo věcem např. DUPE JAKO SLON. JE HLADOVÝ JAKO VLK. Má oči JAKO pomněnky (modré).

Ve větách, kterými přirovnání vyjadřujeme, se zpravidla nachází slovo JAKO.

Jistě to pochopíš, když si přečteš text s obrázky na s. 64 Pojďme si číst. Jaké přirovnání bys řekl(a) o sobě, o mamince, o tátovi, o sourozenci atd….

 

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst   s. 60 – 62, můžete pracovat přes fólii

Písanka                3. díl      s. 7 – 12, pokračujeme v nácviku velkých písmen, nejtěžší bude asi K, natrénujte si je                  vždy na stíratelné tabulce, pište diktát již nacvičených velkých písmen, popř. jmen,

dbejte na sklon, tzv. rovná záda a správnou výšku, správné sezení a držení pera je                       samozřejmostí.

Postup: přečti slovo, napiš ho, zkontroluj, popř. oprav!

Pravopis věty: na začátku věty píšeme velké písmeno, na konci . ? nebo ! Tuto poučku                               se děti naučí zpaměti, ale bude se často stávat, že na to zapomenou, zvláště v                                              diktátech, opisech i přepisech vět. Budeme mít dost času to do konce š.r. natrénovat.

 

Matematika                       Číslice 19 a 20, u čísla 20 budeme vyznačovat 2 desítky červeně

s. 35 vynechte, na s. 36 – 38 pracujte podobně, jako jste dělali s. 19, vyznačujte desítku na číselné ose, ve čtverečcích i v obrázku, vyznačte největší číslo při sčítání na konci, při odčítání na začátku, je to důležité pro pochopení příkladů s rámečky, 10 +

10 = 20, 20 – 10 = 10, 20 + 0 = 20, 20 – 20 = 0, trénujte rozklad 20 všemi způsoby:                                        18 + 2, malujte, dělejte si čárky, 5 a kolik je dvacet, kolik musím přidat k 11 do 20, dětské peníze, na číselné ose, na počitadle apod. JE TO DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ  UČIVO?

 

 • Těleso krychle, příloha

 

 • Kdo chce, má v příloze součtové trojúhelníky na procvičování.

 

 • Pište do malého sešitu příklady na sčítání a odčítání do 20, trénujte úpravu do 2 sloupců.

 

 • Počítání do 20 můžete trénovat na PC

 

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz/

Souctove trojuh. do 10 krychle

Úkoly od 4.5. do 7.5.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy na našich www) nebo dělat rozšiřující úkoly.

 

Slabikář

budeme nacvičovat čtení slov s tzv. SLABIKOTVORNÝM R, L, která mají na začátku nebo na konci např. slabiku: VR, TR, DR, PL, HR, KR, SR, VL (Pomocník v příloze)

Příprava mluvidel: zkus si říct několikrát za sebou tyto slabiky nebo jazykolam:

•             VR, TR, DR, PL, HR, KR, SR, VL

•             STRČ PRST SKRZ KRK.

•             VRNÍ V TRNÍ, VRNÍ V TRNÍ….

•             VLKY, PLKY, VLKY, PLKY….

•             TRŮNÍ V TRNÍ, TRŮNÍ V TRNÍ….

•             DRBU VRBU, DRBU VRBU….

•             Obr pekl mrkev.

•             Drzý vlk sedl na bagr a uprchl.

•             Krtek pekl mrkvový dort.

Na s. 56 – 57 Procvičuj podle zadání čtení, psaní těchto slabik ve slovech, těžší slova čti několikrát.

 

Rozšiřující úkoly

Pojďme si číst   s. 45, pracujte přes fólii, s.46 – 47 pro zdatné čtenáře, 47/1 slova můžete napsat do e – mailu

Slabikář                s. 58 -61 NÁCVIK ČTENÍ SLABIK DI, TI, NI, di, ti, ni

Výklad: Ď + I = DI,

ť + i = ti

ň + i = ni

Háček zmizí, čteme měkce na rozdíl od DY, TY, NY, zpočátku může měkčení někomu dělat problémy, ale cvikem a opakováním se vše zlepší, chce to čas, někomu to potrvá až do 2. ročníku, při diktátech dětem říkáme, zda je ve slově i nebo y.

Písanka 3. díl      s. 1 – 6, nácvik velkých psacích písmen by neměl dělat dětem problémy, budete jim je

muset předvést, začínají horním zátrhem, některé části jsou podobné jako u malých   písmen, dbejte na sklon, tzv. rovná záda a správnou výšku, správné sezení a                držení pera je samozřejmostí.

Postup: přečti slovo, napiš ho, zkontroluj!

 

Matematika                      Číslice 17 a 18, na s. 32 – 34 pracujte podobně, jako jste dělali s. 19, vyznačujte desítku na číselné ose, ve čtverečcích i v obrázku, vyznačte největší číslo při sčítání na konci, při odčítání na začátku, je to důležité pro pochopení příkladů s rámečky, 10 + 8 = 18, 18 – 10 = 8, 18 + 0 = 18, 18 – 18 = 0

•             Kdo chce, má v příloze slovní úlohy na procvičování, jestli si je umíš přečíst sám, je to výborné. Piš celý příklad. Popros rodiče o vysvětlení značky kg = kilogram.

•             Těleso válec, příloha

EPSON MFP image Pomocnik pro rodice Valec

 

Úkoly  27.4. do 30.4.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, každý den 1 – 2 stránky ve Slabikáři, 1 stránku v Písance a 1 stránku v Matematice, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy) nebo úkoly v příloze.

 

Slabikář                seznámíme se s novými slabikami BĚ, Bě, bě, PĚ, Pě, pě, VĚ, Vě, vě, MĚ, Mě, mě,

Vyznač slabiky barevně v říkance na s.50/1, 54/1, podtrhni dvojice rýmů: Katy-šaty,

trávě – hlavě

Procvičuj podle zadání čtení, psaní těchto slabik na s. 50 až 55.

Na s. 53 a 55 zjistíš, zda zvládáš čtení s porozuměním.

Opakování f – Příloha

Písanka                s. 44 – 48

Nácvik f: začínáme horní kličkou jako l, sjedeme pod linku, kde uděláme dolní kličku jako j, vracíme se nad linku, kde uděláme kličku jako u t a odtáhneme vpravo.

Písmeno g bude snazší, protože spojíme a + j, která už známe.

Matematika       Úkoly na s. 22 a 23 si připomeneme zvyky, které se dělají na Filipojakubskou noc, to je z 30.4. na 1.5.: zapalování ohňů, stavění máje, hledání pokladů, vítání teplého období atd., vzor s. 23 máte v příloze

Číslice 16, na s. 30 a 31 pracujte podobně jako jste dělali s. 19, vyznačte desítku barevně, v příkladech vyznačte největší číslo při sčítání na konci, při odčítání na začátku, je to důležité pro pochopení příkladů s rámečky, 10 + 6 = 16, 16 – 10 = 6

 

·         Kdo chce, má v příloze slovní úlohy na procvičování, jestli si je umíš přečíst sám, je to výborné.

 

·         Procvičování sčítání a odčítání do 20 na PC, když klikneš na odkaz, měla by se tě objevit 3 cvičení, postupujte podle pokynů, na závěr je kontrola http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/3opakovani_1.htm

 

·         Těleso koule, příloha

Koule EPSON MFP image Matematika s. 23 Opakovani F, f

 

ÚKOLY  20.4. – 24.4.2020

Tento týden budeme hodně opakovat. Kdo nemá možnost si přílohu mailu vytisknout, udělá ústně, stále platí, že si úkoly můžete vybírat podle obtížnosti a časové náročnosti:

 

 1. Požádej rodiče, aby tě nadiktovali 5 slov ze známých písmen, napiš je psace do sešitu, požádej o kontrolu, napiš mi, kolik jsi měl chyb, chybné slovo napiš ještě jednou.
 2. OPAKOVÁNÍ Ď, Ť, Ň: 1 papír zkus sám – čtení s porozuměním, doplňování slov, psaní, čtení
 3. Opakování do 10 (2 listy) si zkus úplně sám ve více dnech, můžeš mi napsat, jaký úkol byl pro tebe nejtěžší, co tě šlo snadno, kolik jsi měl chyb
 4. Opakování z geometrie – příloha, rýsuj podle pravítka tužkou č. 3,

SLABIKÁŘ            s. 46/1  nové slabiky DĚ,dě   TĚ, tě   NĚ, ně vybarvi v říkance, POZOR! Háček je nad e,E

vyznač rýmy

s. 46 – 49 pracuj podle zadání

čti si oblíbenou knihu, vyprávěj, o čem je, do sešitu můžeš namalovat obrázek, napsat tiskace autora a ilustrátora

PÍSANKA             s. 40 – 43, nácvik ř nebude těžký, protože umíš r – připíšeš nad něj háček, ch = c + h

 

MATEMATIKA   Rozcvička: procvičuj sčítání a odčítání do 15 zpaměti různými způsoby, např.                     řetízky  5 + 3 + 2 + 5 =                                14 – 4 – 7 + 2 =                  15 – 10 + 5 + 3 =

 

nebo sčítání 3 sčítanců tak, aby součet prvních dvou nám dal 10:

5+ 5 + 4=        8 + 2 + 4=        3 + 7 + 0=

 

Nebo psaním příkladů do malého sešitu do 2 sloupců: 15 – 3 = 2              12 + 2 = 14

 

Pracovní sešit s. 29/1 ke každé stavbě z dvoubarevných  kostiček=krychlí napiš 1 příklad na porovnávání, 1 př. na sčítání a 1 na odčítání: 1 < 14, 14 + 1 = 15, 15 – 1 = 14

POZOR! NEJVĚTŠÍ ČÍSLO JE PŘI SČÍTÁNÍ NA KONCI, PŘI ODČÍTÁNÍ NA ZAČÍTKU!

 

s.29/2 TĚLESA SI JEN PROHLÉDNI, PODROBNĚJI SE O NICH BUDEME UČIT POZDĚJI,

VYPOČÍTEJ ŘETÍZKY.

SLOVNÍ ÚLOHY si můžeš procvičit podle přílohy SLOVNÍ ÚLOHY DO 10: přečti, napiš příklad, znázorni, řekni odpověď celou větou.

EPSON MFP image opakování do 10 opakování do 10,2.část EPSON MFP image geometrie

Úkoly pro 1.ročník od 14.4. do 17.4.2020, pracujte podle svých schopností a možností:

Slabikář:                              s. 42 – 45 nácvik čtení slov s písmeny Ď, ď, Ť, ť, Ň, ň

POZOR! na psaní háčku nad nebo vedle písmene, ve slabice TĚ není Ť!

s. 42/1 zvol si 3 barvy a vyznač v básni Ď, ď, Ť, ť, Ň, ň, báseň přečti, vyznač rýmy

s. 42 čtení a psaní slabik, slov

s. 43 – 44 čti přirozeně, i když vidíš ď ve slově loď – čteš loť, v 1.roč.  NEŘEŠÍME pravopis

s. 45 čtení s porozuměním: slova, první čtení článku, otázky  a odpovědi, druhé čtení by mělo být lepší

Možné procvičování      Zdokonalujeme čtení 2.díl, s. 38 – 40,

Pojďme si číst   s. 48-49, úkoly možné řešit přes fólii

Písanka 2.díl                      s. 36 – 37 nácvik c, 38 – 39 nácvik ž, nacvič nejdříve na stírací tabulce

Úkoly natištěné na volných papírech slouží k opakování a samostatné práci, nechte je udělat děti samotné.

 

Matematika:                     s. 25/1 procvičujeme sčítání do 15 ve slovních úlohách: přečti, vybarvi, napiš příklad, řekni odpověď

s. 25/2 piš příklady

s. 26 nácvik odčítání do 15 rozkladem, pokud tě rozklad nevyhovuje, odčítej bez rozkladu 15 – 3 = 12 ( řekneš si 5 – 3 = 2)

s. 27/1 odčítání do 15 ve slovních úlohách: přečti, vybarvi a škrtej odzadu příklad, odpověď

sčítání a odčítání do 15 můžeš procvičovat do malého sešitu, piš příklady do 2 sloupců

trénuj počítání do 15 zpaměti

MA 1.r.

Vážení rodiče,

posílám úkoly pro prvňáčky na 6. – 8.4.2020, 9.4. – 12.4. jsou Velikonoce, užijte si je ve zdraví se svými blízkými.

Některé úkoly jsou v příloze

Pokud máte možnost nafotit, popř. naskenovat, pošlete mi prosím 1 stránku  z písanky, 1 z PS z matematiky, 1, stránku ze Slabikáře, kterou vaše dítě vypracovalo. Děkuji.

 

Slabikář:              s. 38 – 41 seznámení s písmenem G,g

s. 38/1 v básni vyznač G, g 2 barvami, vyznač rýmy na konci veršů

s. 38/2 hláskování slov, 1.hláska na začátku

s. 38/3,5 četení slabik

s. 38/4 nácvik tiskacího G

s. 39 čtení , psaní slov,  o vysvětlení významu požádej rodiče

s. 40 čtení s porozuměním, slovo SPORT je NADŘAZENÉ různým druhům sportu, např. hokej, fotbal, atletika jsou SLOVA PODŘAZENÁ

s. 41 čtení s porozuměním, požádej rodiče o zadání otázky k článku, odpověz, u víceslabičných slov si udělej slabiky = obloučky

V příloze  je velikonoční koleda – můžeš se zkusit 1 naučit zpaměti

Písanka:               s. 30 – 31 procvičování

s. 32  nácvik b (vypadá, jako když spojíš psací l + v)

s. 33 – 35 procvič b ve slovech a větách, ve větě vybarvi začátek a konec

Matematika       s. 20/1 číselná řada, s. 20/2 rozklad čísla 15 na 10+5, s. 20/3 porovnávání 12 > 5, 7, 9, 10…

s. 21 procvičování 13 – 10 = 3, 13 – 3 = 10, 10 + 3 = 13, 3 + 10 = 13

ZATÍM VYNECHÁME s. 22, 23, 25, 26, 27

s. 24 nácvik sčítání do 15 pomocí rozkladu, vysvětleno v příloze mailu, komu nevyhovuje rozklad, může sčítat bez rozkladu

s. 28/1 vyzdob vajíčko geometrickými tvary ( fialový tvar je pootočený čtverec)

s. 28/2 vajíčko je rozdělené na 2 poloviny čárkovanou čárou, to je osa souměrnosti

POKUS: postav si zrcátko na čáru=osu a v zrcátku se tě objeví celé vajíčko, zkus ho pak vybarvit tak, aby byly obě půlky stejné

 

Přeji žákům mnoho zdaru a rodičům hodně trpělivosti.

Děkuji za spolupráci.

 

Marcela Hezoučká

výklad sčítání do 15velikonoční koleda-1