header image
 

Zápis do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ od š.r. 2020-2021, registrační čísla

6.4. 2020

od 14.00 do 16.00 hod.

bez osobní přítomnosti dítěte,

podáním přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce,

pokud je to možné (více v pokynech k organizaci zápisu).

 

Zápis do 1.roč. pro š. r. 2020/2021 se týká dětí, kterým bude do 31.8.2020 6 let. Jedná se i o děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky i  děti  po odkladu školní docházky.

 

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy ( www.zsbezdekov.info, budova školy)

 

Zákonní zástupci, kteří zapíší svoje dítě spadající místem trvalého pobytu pod OÚ Bezděkov do jiné ZŠ, oznámí tuto skutečnost nejpozději do 30.4.2020 ředitelce ZŠ a MŠ Bezděkov.

 Mgr. Marcela Hezoučká

             ředitelka školy

 

zadost o odklad 2020

Pokyny k organizaci zapisu bez pritomnosti deti ve skole

zadost o prijeti ditete do ZS- zapis 2020

Prideleni registracni cislo, seznameni s podklady

priloha_764372236_1_Opatreni ministra skolstvi_podpis