header image
 

Novinky

Provoz MS Bezdekov- pravidla pro rodice (002)

Obnoveni provozu MS

Čestné prohlášení rodičů

priloha_779720161_2_priloha_cestne_prohlaseni

Pravidla pro provoz ZS

Informace pro rodice

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ od š.r. 2020-2021, registrační čísla

Ředitelství  Základní školy a mateřské školy v Bezděkově oznamuje rodičům, že zápis do Mateřské školy v Bezděkově pro školní rok 2020/21 se uskuteční

 

ve dnech 4. – 15. května  2020

 

bez osobní přítomnosti dítěte, podáním přihlášky bez osobní přítomnosti  zákonného  zástupce, pokud je to možné (více v pokynech k organizaci zápisu).

 

Pokud vaše dítě dosáhne do 31.8.2020 věku pěti let, je pro něj od 1.9.2020 předškolní vzdělávání povinné. Povinné vzdělávání je bezplatné (děti platí jen stravné).

Podat přihlášku by měli i ti rodiče, kteří uvažují přihlásit své dítě k docházce až v průběhu školního roku.

 

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy (www.zsbezdekov.info, budova ZŠ, budova MŠ – vchodová vrátka)

 

Co naše škola nabízí?

 

  • Vlastní školní vzdělávací program HRAJEME SI S PŘÍRODOU, V POHODĚ A ZDRAVĚ zpracovaný dle RVP PV zaměřený na osobnostní rozvoj, poznávání přírody a její ochranu, ekologii, zdravý životní styl, rozvoj kompetencí potřebných pro další život
  • Adaptační program pro nové děti
  • Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj herních dovedností
  • Školní zahradu zařízenou prvky k rozvoji fyzické zdatnosti, relaxaci a  vybudovaný svah pro sezonní činnosti
  • Divadelní představení v MŠ, besídky, tvořivé dílny, akce rodičů a dětí Předplaveckou výchovu v krytém bazénu v Klatovech 1x za 2roky
  • Kroužky: rozvoj řeči, malí hasiči, angličtina pro předškoláky
  • Úzkou spolupráci s místní základní školou a školní družinou
  • Prostředí rodinného typu, vstřícné jednání a individuální přístup
  • Provoz MŠ 6.30 – 16.00 hod.

 

Alena Vlasáková,                                                           Mgr. MarcelaHezoučká, vedoucí učitelka MŠ                                                      ředitelka školy

 

Všechny informace a zadání domácích úkolů najdete na levé liště v záložce Součásti školy-ZŠ-domácí úkoly.

Od 18.3. bude MŠ Bezděkov do odvolání uzavřena.

uzavření MŠ

NA ZÁKLADĚ  ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR BUDE

 

OD 11.3.2020  DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA ZŠ BEZDĚKOV.

 

PROVOZ MŠ BEZDĚKOV NENÍ OMEZEN.

ZAHÁJENÍ VÝUKY BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY (DVEŘE ZŠ, www.zsbezdekov.info).

 

10.3.2020                                Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Víte, proč chodíme s družinou do lesa? Abychom nakrmili zvířata.

Během jednoho týdne jsme nasbírali nebo nakoupili pro

ně  pochoutky. Připravili jsme vozík. Do něj jsme dali seno , mrkev , kaštany a kukuřici . V pátek  24.ledna jsme se vydali s vozíkem k lesu u Vítané . O vozík jsme se pravidelně střídali . Paní vychovatelka nás

rozdělila do skupin, někteří dávali kuličky na strom, jiní pokládali seno do krmelce. Další skupinka rozhodila kaštany a mrkvičku na kraj lesa.

Také jsme při zpáteční cestě nezapomněli nakrmit ovečky u rybníka Ovčák. Za ohrádku jsme jim hodili suchý chléb , jablíčka a mrkev .

Všichni jsme se vrátili do školy s pěkným pocitem, že jsme pomohli zvířátkům v zimě.

 

Denisa Rubášová a Lucie Rubášová

IMG_1954 IMG_1974 IMG_1979

Dne 28.1. se tři žáci ZŠ Bezděkov zúčastnili okresního kola matematické olympiády – Nela Ďurišová, Tereza Voráčková a Václav Novotný. Terza Voráčková celou soutěž vyhrála a Václav Novotný obsadil 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

16.1.2020 se účastnily 2 družstva šachistů ZŠ Bezděkov OP škol v Klatovech.

Družstvo ve složení: Filip Dundr, Anežka Nová, Vojta Dundr a Markéta Našincová se umístilo na 2.místě a postupuje do krajského kola.

Družstvo ve složení: Matyáš Opálko, Michal Mlnařík, Viktor Bárta a Josef Našinec obsadilo ve velmi silné konkurenci 5. místo.

Šachisté trénují v rámci kroužku ŠD pod vedením Ing. Vladimíra Končického nebo v Šachklubu Sokol Klatovy.

Blahopřejeme k velmi pěkným individuálním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

šachy 2020 šachy 2020 1