header image
 

Novinky

Dne 10.11. 2021 k nám zavítali studenti Střední odborné školy Dubno se svojí paní učitelkou a předvedli nám nejčastější příčiny požáru a jejich prevenci. Představili nám podrobně práci hasičů a děti se mohly obléknout do hasičské výstroje a výzbroje a vyzkoušet si, jak je to všechno ve skutečnosti těžké.

Dále studenti našim žákům vysvětlili, co to znamená evakuace a kdy a jak se na ní připravit. Děti se naučily, co všechno patří do evakuačního zavazadla.

Nakonec dětem připomněli nejdůležitější zásady bezpečnosti na silnici včetně praktických ukázek.

Hasiči 7.11.2021 Hasiči  2  7.11.2021

 

V týdnu před podzimními prázdninami jsme oslavili v kroužku, v hodinách angličtiny a s nejstaršími žáky večer za tmy anglický svátek Halloween. Děti se převlékly do strašidelných masek, aby v duchu staré keltské tradice odehnaly zlé duchy a zahrály si hry typické pro tento svátek.

Žáci 4 a 5. ročníku připravili při pracovních činnostech strašidelné občerstvení a za tmy prošli školu pouze za světla svíček. Kdo se odvážil až do ředitelny, mohl se podepsat na připravenou listinu. V tělocvičně jsme si zatancovali, zazpívali a zahráli na duchy, čaroděje, kostlivce nebo pavouky.

Děkujeme všem rodičům za pomoc při přípravě masek a občerstvení.

Halloween 10 Halloween 9 Halloween 8 Halloween 7 Halloween 6 Halloween 5 Halloween 3 Halloween 1

Víte, proč chodíme s družinou do lesa? Abychom nakrmili zvířata.

Během jednoho týdne jsme nasbírali nebo nakoupili pro

ně  pochoutky. Připravili jsme vozík. Do něj jsme dali seno , mrkev , kaštany a kukuřici . V pátek  24.ledna jsme se vydali s vozíkem k lesu u Vítané . O vozík jsme se pravidelně střídali . Paní vychovatelka nás

rozdělila do skupin, někteří dávali kuličky na strom, jiní pokládali seno do krmelce. Další skupinka rozhodila kaštany a mrkvičku na kraj lesa.

Také jsme při zpáteční cestě nezapomněli nakrmit ovečky u rybníka Ovčák. Za ohrádku jsme jim hodili suchý chléb , jablíčka a mrkev .

Všichni jsme se vrátili do školy s pěkným pocitem, že jsme pomohli zvířátkům v zimě.

 

Denisa Rubášová a Lucie Rubášová

IMG_1954 IMG_1974 IMG_1979

Dne 28.1. se tři žáci ZŠ Bezděkov zúčastnili okresního kola matematické olympiády – Nela Ďurišová, Tereza Voráčková a Václav Novotný. Terza Voráčková celou soutěž vyhrála a Václav Novotný obsadil 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

16.1.2020 se účastnily 2 družstva šachistů ZŠ Bezděkov OP škol v Klatovech.

Družstvo ve složení: Filip Dundr, Anežka Nová, Vojta Dundr a Markéta Našincová se umístilo na 2.místě a postupuje do krajského kola.

Družstvo ve složení: Matyáš Opálko, Michal Mlnařík, Viktor Bárta a Josef Našinec obsadilo ve velmi silné konkurenci 5. místo.

Šachisté trénují v rámci kroužku ŠD pod vedením Ing. Vladimíra Končického nebo v Šachklubu Sokol Klatovy.

Blahopřejeme k velmi pěkným individuálním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

šachy 2020 šachy 2020 1

Ve čtvrtek 23.1. se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v přehazované v Nýrsku. Hráli velmi dobře a dokonce jsme si vysloužili pochvalu na závěrečném nástupu za kvalitní výkon. Děti vyhrály jeden zápas a dva velmi těsně prohrály a do dalšího kola jsme nepostoupili. Cestou na nádraží jsme se stavili v cukrárně a doplnili energii. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.

20200123_11170520200123_111725

Dne 21.11. se 5  žáků naší školy zúčastnilo přeboru v plavání. Mezi žáky ostatních škol jsme se neztratili, Máťa Opálko nepostoupil do finále opravdu jen o malý kousek. Dopoledne v bazénu si děti užily a byly rády, že mohly využít nové dovednosti získané v podzimním kurzu plavání. Naší školu reprezentovali Adam Rosa, Bára Koželuhová, Lucka Rubášová, Filip Dundr a Máťa Opálko.

IMG-20191121-WA0001

Den před vysvědčením k nám do školy zavítala návštěva z USA, ze státu Oregon.  Poté, co se nám představili, se děti vyptávaly pomocí otázek, které si připravily v hodinách angličtiny. Zajímalo je například, jaké je jejich povolání, kde přesně bydlí, jak jsou drahé univerzity v USA nebo kolik mají dětí a domácích zvířat. Nakonec nám hosté ukázali fotografie z místa jejich bydliště. Děti nejvíce zaujala Sopka Svaté Heleny a její výbuch v roce 1980, jehož byli naši hosté očitými svědky.  Návštěva byla velmi vydařená a děti si vyzkoušely své znalosti angličtiny v praxi.

3.5. jsme vyrazili do Klatov na okrskové kolo ve vybíjené. Celé družstvo plnilo dohodnutou taktiku a hráli jsme úplně naplno  což nám stačilo na výhru v několika setech. I s družstvy složenými pouze z chlapců jsme sehráli vyrovnanou partii a několikrát jsme jen těsně prohráli. Celý turnaj jsme si užili a výborně si zahráli. Více fotografií najdete ve školní Fotogalerii.

Vybíjená 2019Vybíjená 2019 2jpg

 

Ve čtvrtek 28. března si žáci ZŠ Bezděkov připomněli 427. výročí narození Jana Amose Komenského. Starší žáci si na 2 hodiny vyměnili role s učitelkami, připravili si úkoly pro své mladší spolužáky a vyzkoušeli si tak povolání učitele. Tím všichni společně oslavili Den učitelů.

Den učitelů 2019