header image
 

Novinky

Dne 3.6.2022 jsme se zúčastnili atletického trojboje v Klatovech. Soutěž skončila historickým úspěchem pro naši školu, děti přivezly celkem 5 medailí. V týmových soutěžích obsadili žáci 1-3. ročníku 3. místo a žáci 4-5. ročníku 1. místo! V jednotlivcích získali Filip Mašek a Anežka Nová první místo a Váša Voráček 2. místo.

Družstva soutěžila ve složení:

1-3. třída – Aneta Hořánková, Veronika Panušová, Václav Šlechta, Filip Mašek

4-5. třída – Anežka Doubravka Nová, Lucie Rubášová, Adam Rosa, Václav Voráček

 

Všem moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Ředitelka ZŠ a MŠ v Bezděkově  oznamuje, že zápis žáků do

 

 

1.ročníku ZŠ BEZDĚKOV

pro š.r. 2022/2023 se koná

 

12.4. 2022

od 13.00 do 16.00 hod.

 

Zápis do 1.roč. pro š. r. 2022/2023 se týká dětí, kterým bude do 31.8.2022 6 let. Jedná se i o děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky i  děti  po odkladu školní docházky.

 

K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost rodičů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (žádost dostanete v MŠ Bezděkov, najdete na www.zsbezdekov.info nebo ji můžete vyplnit při zápisu v ZŠ).

 

Zákonní zástupci, kteří zapíší svoje dítě spadající místem trvalého pobytu pod OÚ Bezděkov do jiné ZŠ, oznámí tuto skutečnost nejpozději do 30.4.2022 ředitelce ZŠ a MŠ Bezděkov.

 Mgr. Marcela Hezoučká

 ředitelka školy

Dne 10.11. 2021 k nám zavítali studenti Střední odborné školy Dubno se svojí paní učitelkou a předvedli nám nejčastější příčiny požáru a jejich prevenci. Představili nám podrobně práci hasičů a děti se mohly obléknout do hasičské výstroje a výzbroje a vyzkoušet si, jak je to všechno ve skutečnosti těžké.

Dále studenti našim žákům vysvětlili, co to znamená evakuace a kdy a jak se na ní připravit. Děti se naučily, co všechno patří do evakuačního zavazadla.

Nakonec dětem připomněli nejdůležitější zásady bezpečnosti na silnici včetně praktických ukázek.

Hasiči 7.11.2021 Hasiči  2  7.11.2021

 

V týdnu před podzimními prázdninami jsme oslavili v kroužku, v hodinách angličtiny a s nejstaršími žáky večer za tmy anglický svátek Halloween. Děti se převlékly do strašidelných masek, aby v duchu staré keltské tradice odehnaly zlé duchy a zahrály si hry typické pro tento svátek.

Žáci 4 a 5. ročníku připravili při pracovních činnostech strašidelné občerstvení a za tmy prošli školu pouze za světla svíček. Kdo se odvážil až do ředitelny, mohl se podepsat na připravenou listinu. V tělocvičně jsme si zatancovali, zazpívali a zahráli na duchy, čaroděje, kostlivce nebo pavouky.

Děkujeme všem rodičům za pomoc při přípravě masek a občerstvení.

Halloween 10 Halloween 9 Halloween 8 Halloween 7 Halloween 6 Halloween 5 Halloween 3 Halloween 1

Víte, proč chodíme s družinou do lesa? Abychom nakrmili zvířata.

Během jednoho týdne jsme nasbírali nebo nakoupili pro

ně  pochoutky. Připravili jsme vozík. Do něj jsme dali seno , mrkev , kaštany a kukuřici . V pátek  24.ledna jsme se vydali s vozíkem k lesu u Vítané . O vozík jsme se pravidelně střídali . Paní vychovatelka nás

rozdělila do skupin, někteří dávali kuličky na strom, jiní pokládali seno do krmelce. Další skupinka rozhodila kaštany a mrkvičku na kraj lesa.

Také jsme při zpáteční cestě nezapomněli nakrmit ovečky u rybníka Ovčák. Za ohrádku jsme jim hodili suchý chléb , jablíčka a mrkev .

Všichni jsme se vrátili do školy s pěkným pocitem, že jsme pomohli zvířátkům v zimě.

 

Denisa Rubášová a Lucie Rubášová

IMG_1954 IMG_1974 IMG_1979

Dne 28.1. se tři žáci ZŠ Bezděkov zúčastnili okresního kola matematické olympiády – Nela Ďurišová, Tereza Voráčková a Václav Novotný. Terza Voráčková celou soutěž vyhrála a Václav Novotný obsadil 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

16.1.2020 se účastnily 2 družstva šachistů ZŠ Bezděkov OP škol v Klatovech.

Družstvo ve složení: Filip Dundr, Anežka Nová, Vojta Dundr a Markéta Našincová se umístilo na 2.místě a postupuje do krajského kola.

Družstvo ve složení: Matyáš Opálko, Michal Mlnařík, Viktor Bárta a Josef Našinec obsadilo ve velmi silné konkurenci 5. místo.

Šachisté trénují v rámci kroužku ŠD pod vedením Ing. Vladimíra Končického nebo v Šachklubu Sokol Klatovy.

Blahopřejeme k velmi pěkným individuálním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

šachy 2020 šachy 2020 1

Ve čtvrtek 23.1. se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v přehazované v Nýrsku. Hráli velmi dobře a dokonce jsme si vysloužili pochvalu na závěrečném nástupu za kvalitní výkon. Děti vyhrály jeden zápas a dva velmi těsně prohrály a do dalšího kola jsme nepostoupili. Cestou na nádraží jsme se stavili v cukrárně a doplnili energii. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.

20200123_11170520200123_111725

Dne 21.11. se 5  žáků naší školy zúčastnilo přeboru v plavání. Mezi žáky ostatních škol jsme se neztratili, Máťa Opálko nepostoupil do finále opravdu jen o malý kousek. Dopoledne v bazénu si děti užily a byly rády, že mohly využít nové dovednosti získané v podzimním kurzu plavání. Naší školu reprezentovali Adam Rosa, Bára Koželuhová, Lucka Rubášová, Filip Dundr a Máťa Opálko.

IMG-20191121-WA0001

Den před vysvědčením k nám do školy zavítala návštěva z USA, ze státu Oregon.  Poté, co se nám představili, se děti vyptávaly pomocí otázek, které si připravily v hodinách angličtiny. Zajímalo je například, jaké je jejich povolání, kde přesně bydlí, jak jsou drahé univerzity v USA nebo kolik mají dětí a domácích zvířat. Nakonec nám hosté ukázali fotografie z místa jejich bydliště. Děti nejvíce zaujala Sopka Svaté Heleny a její výbuch v roce 1980, jehož byli naši hosté očitými svědky.  Návštěva byla velmi vydařená a děti si vyzkoušely své znalosti angličtiny v praxi.