header image
 

Organizace školního roku

Organizace š. r. 2021/2022 v ZŠ Bezděkov

  • Vyučování bude probíhat v 1. až 5. roč.

podle ŠVP Škola pro všechny, č.j. ZŠ/132/17

  • Vyučování začíná 1.9. 2021

konec 1. pololetí – 31.1. 2022

konec 2. pololetí – 30.6. 2022

prázdniny: podzimní – 27. a 29.10. 2021

vánoční – 23.12.2021 – 2.1.2022

(vyučování začne 3.1.2022)

pololetní – 4.2.2022

jarní – 28.2.- 6.3.2022 

velikonoční- 14.4. 2022

hlavní – 1.7. – 31.8. 2022

Kontakty:

  • adresa: ZŠ a MŠ Bezděkov

Bezděkov č. 38

339 01 Klatovy

  • ředitelka školy: Mgr. Marcela Hezoučká
  • tř.učitelky:

I.(1., 2. roč.) Mgr. Ivana Peterová

II. (3.roč.) Mgr. Marcela Hezoučká

III.(4., 5.) PaedDr. Eva Matějková

  • tel. ZŠ a ŠD: 376 312 831
  • tel. ŠJ a MŠ: 376 313 046, omlouvání

obědů do 7.00 h

nebo na www školy v části Fotogalerie