header image
 

Organizace školního roku

Organizace š. r. 2019/2020 v ZŠ Bezděkov                       

  • Vyučování bude probíhat v 1. až 5. roč.

podle ŠVP Škola pro všechny, č.j. ZŠ/132/17

  • Vyučování začíná 2.9. 2019

konec 1. pololetí – 30.1. 2020

konec 2. pololetí – 30.6. 2020

prázdniny: podzimní   - 29. a  30.10. 2019

vánoční      – 23.12.2019-3.1.2020

(vyučování začne 6.1.2020)

pololetní    –           31.1. 2020

jarní           -           10.-16.2. 2020

velikonoční-          9.4. 2020

hlavní        -           1.7. – 31.8. 2020

Kontakty:

  • adresa: ZŠ a MŠ Bezděkov

Bezděkov č. 38

339 01 Klatovy

  • ředitelka školy: Mgr. Marcela Hezoučká
  • tř.uč.: I.(1. roč.) Mgr. Marcela Hezoučká

II.(2., 3.) Mgr. Ivana Peterová

III.(4., 5.) PaedDr. Eva Matějková

nebo na www školy v části Fotogalerie