header image
 

priloha_779720161_2_priloha_cestne_prohlaseni

Pravidla pro provoz ZS

Informace pro rodice

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ od š.r. 2020-2021, registrační čísla

6.4. 2020

od 14.00 do 16.00 hod.

bez osobní přítomnosti dítěte,

podáním přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce,

pokud je to možné (více v pokynech k organizaci zápisu).

 

Zápis do 1.roč. pro š. r. 2020/2021 se týká dětí, kterým bude do 31.8.2020 6 let. Jedná se i o děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky i  děti  po odkladu školní docházky.

 

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy ( www.zsbezdekov.info, budova školy)

 

Zákonní zástupci, kteří zapíší svoje dítě spadající místem trvalého pobytu pod OÚ Bezděkov do jiné ZŠ, oznámí tuto skutečnost nejpozději do 30.4.2020 ředitelce ZŠ a MŠ Bezděkov.

 Mgr. Marcela Hezoučká

             ředitelka školy

 

2019 Školní řád ZŠ

Desatero pro rodiče 2019

Složení členů školské rady:

PaedDr. Eva Matějková – zástupce pedagogů

Marcela Sedláčková – zástupce rodičů

Jan Ježek – zástupce zřizovatele

2016-2017 Výroční zpráva o činnosti ZŠ +hospodaření r. 2016

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2017

ŠVP ZŠ Bezděkov od 1.9.2017 – aktualizovaná verze

Vnitřní režim školy