header image
 

V příloze najdete rozhodnutí o přijetí do MŠ na školní rok 2020/21 s přidělenými registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ s reg. čísl

Provoz MS Bezdekov- pravidla pro rodice (002)

Obnoveni provozu MS

Čestné prohlášení rodičů

zadost o prijeti k predsk. vzdelavani 20-21

Pokyny k organizaci zapisu bez pritomnosti deti ve skole

Kriteria+prijeti+2020-21

Cestne prohlaseni ockovani 2020 -21

Zapis plakat 2020

Ředitelství  Základní školy a mateřské školy v Bezděkově oznamuje rodičům, že zápis do Mateřské školy v Bezděkově pro školní rok 2020/21 se uskuteční

 

ve dnech 4. – 15. května  2020

 

bez osobní přítomnosti dítěte, podáním přihlášky bez osobní přítomnosti  zákonného  zástupce, pokud je to možné (více v pokynech k organizaci zápisu).

 

Pokud vaše dítě dosáhne do 31.8.2020 věku pěti let, je pro něj od 1.9.2020 předškolní vzdělávání povinné. Povinné vzdělávání je bezplatné (děti platí jen stravné).

Podat přihlášku by měli i ti rodiče, kteří uvažují přihlásit své dítě k docházce až v průběhu školního roku.

 

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy (www.zsbezdekov.info, budova ZŠ, budova MŠ – vchodová vrátka)

 

Co naše škola nabízí?

 

  • Vlastní školní vzdělávací program HRAJEME SI S PŘÍRODOU, V POHODĚ A ZDRAVĚ zpracovaný dle RVP PV zaměřený na osobnostní rozvoj, poznávání přírody a její ochranu, ekologii, zdravý životní styl, rozvoj kompetencí potřebných pro další život
  • Adaptační program pro nové děti
  • Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj herních dovedností
  • Školní zahradu zařízenou prvky k rozvoji fyzické zdatnosti, relaxaci a  vybudovaný svah pro sezonní činnosti
  • Divadelní představení v MŠ, besídky, tvořivé dílny, akce rodičů a dětí Předplaveckou výchovu v krytém bazénu v Klatovech 1x za 2roky
  • Kroužky: rozvoj řeči, malí hasiči, angličtina pro předškoláky
  • Úzkou spolupráci s místní základní školou a školní družinou
  • Prostředí rodinného typu, vstřícné jednání a individuální přístup
  • Provoz MŠ 6.30 – 16.00 hod.

 

Alena Vlasáková,                                                           Mgr. MarcelaHezoučká, vedoucí učitelka MŠ                                                      ředitelka školy

 

Od 18.3. bude MŠ Bezděkov do odvolání uzavřena.

uzavření MŠ

SVP PV_MŠ Bezděkov 19-21 k 1.9.2019-1

ŠŘ MŠ Bezděkov od 1.5.2018

SVP PV_MŠ Bezděkov 19-21 k 1.9.2019

Směrnice úplata 1.9.2019-1

Rozhodnutí o přijetí do MŠ, registraní čísla