header image
 

ŠJ

Jídelníček 7a

Informace o placení stravného v ZŠ Bezděkov ve školním roce 2019/2020

Stravné se hradí hotově 7. den následujícího měsíce u p. vychovatelky Řeřichové. Pokud připadne 7. den na sobotu, neděli nebo svátek tak nejbližší pracovní den po tomto dni. Přesná částka vám bude oznámena s předstihem prostřednictvím ŽK.

Obědy omlouvají rodiče dětem v ŠJ (budova MŠ) předem ústně, písemně nebo telefonicky den předem, nejpozději v den odhlášení do 7.00 hodin na tel. čísle 376 313 046 nebo 721 331 471. V případě nejasností kontaktujte p. Požárovou.

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosahují uvedeného věku – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Cena za 1 oběd činí: pro žáky 7 – 10 let  20,- Kč,  11 – 14 let  22,- Kč.

 

Úplata za ŠD se hradí hotově 7.den stávajícího měsíce u p. vychovatelky Řeřichové.

 

                                                                           Irena Požárová, vedoucí ŠJ

Dne 23.1.2017 byla provedena kontrola naší školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí.

Závěr nás velmi potěšil, neboť naší jídelně byla udělena pochvala:

„Udělujeme velikou pochvalu, neboť Váš jídelníček vykazuje u obědů, samostatně u svačin i celkově výbornou úroveň.“.

Více si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Děkujeme vedoucí školní jídelny, paní Zdeně Špererové a všem zaměstnancům.

Pochvala pro ŠJ Bezděkov

Alergeny

Kuchyně MŠ a ZŠ je vybavena moderními přístroji.

IMG_2907 IMG_2902 IMG_2908 IMG_2903