header image
 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bezděkově, vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č.561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Zápis do MŠ Bezděkov pro školní rok

2022/2023,

 

který proběhne ve čtvrtek 5.5.2022

od 14:30 do 16:30 hodin v I. třídě MŠ

 

Zápis se uskuteční za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce (děti se budou moci seznámit s prostředím MŠ).

 

Pokud vaše dítě dosáhne do 31.8.2022 věku pěti let, je pro něj od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné. 

 

U  zápisu předloží zákonní zástupci dítěte občanský průkaz, rodný list a  kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy (www.zsbezdekov.info, budova ZŠ, budova MŠ – vchodová vrátka,)

 

Alena Vlasáková,                                                           Mgr. Marcela Hezoučká,

vedoucí učitelka MŠ                                                       ředitelka školy

Přílohy:

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ

Kritéria+přijetí+2022-23

Zápis plakát 2022

V době podzimních prázdnin 29. a 30.10. bude uzavřena MŠ Bezděkov z důvodu vysoké nemocnosti a nízkého počtu přihlášených dětí.

Marcela Hezoučká, ředitelka ZŠ a MŠ Bezděkov

2018 přerušení provozu MŠ

O prázdninách proběhlo zateplení fasády celého objektu mateřské školy, byla vyměněna okna na půdách a ve sklepě, garážová vrata u hospodářské budovy, upraven vstupní vchod do MŠ, ve spojovací chodbě mezi dvěma budovami byl odstraněn dřevěný strop a nahrazen sádrokartonovým. V obou třídách byly nainstalovány rekuperační jednotky za účelem výměny vzduchu.  Fasáda školy je nabarvena dle grafického návrhu p. učitelek a vyzdobena obrázky broučka a berušky z čelní a vchodové strany, z boku ji zdobí strom s listy. Plot u příjezdové cesty byl nově natřen.

V současné době se dokončuje výměna střešní krytiny a podhledů, probíhá zateplování stropů na půdách, instalace hromosvodů a okapů, modernizuje se otvírání dveří pomocí audiozařízení a čipů, dokončují se stavební úpravy kolem budovy MŠ – návoz štěrku, pokládání desek. Zbývá ještě vybudovat nový chodník od vrátek k hlavnímu vchodu do MŠ.

Ředitelství  Základní školy a mateřské školy v Bezděkově oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do Mateřské školy v Bezděkově se uskuteční

ve středu  9. května  2018  od 14:30 do 16:30 hod.

v budově mateřské školy v I. třídě

Rodiče si s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

K zápisu by se měli dostavit i ti rodiče, kteří uvažují přihlásit své dítě k docházce až v průběhu školního roku.

Co naše škola nabízí?

 

 • Vlastní školní vzdělávací program HRAJEME SI S PŘÍRODOU, V POHODĚ A ZDRAVĚ zpracovaný dle Rámcového programu       pro předškolní vzdělávání zaměřený na osobnostní rozvoj, poznávání přírody a její ochranu, ekologii, zdravý životní styl, rozvoj kompetencí potřebných pro další život
 • Adaptační program pro nové děti
 • Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj herních dovedností
 • Školní zahradu zařízenou prvky k rozvoji fyzické zdatnosti, relaxaci  a  vybudovaný svah pro sezonní činnosti
 • Pěstování jahod na školní zahradě k obohacení jídelníčku MŠ
 • Návštěvy divadelních představení v Klatovech a dalších kulturních akcí
 • Předplaveckou výchovu v krytém bazénu v Klatovech 1x za 2roky
 • Kroužky: rozvoj řeči, malí hasiči, angličtina pro předškoláky
 • Úzkou spolupráci s místní základní školou a školní družinou – společné akce a vzájemné návštěvy
 • Besídky pro rodinné příslušníky
 • Společné aktivity rodičů a dětí na školní zahradě, předvánoční a velikonoční dílny
 • Přespání předškoláků se svými učitelkami v MŠ
 • Stabilní kolektiv zaměstnanců, prostředí rodinného typu, vstřícné jednání a individuální přístup
 • Provoz 6.30 – 16.00 hod.

 

Přijďte, rádi Vás uvítáme a seznámíme s prostředím naší MŠ !

 

Alena Vlasáková, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Marcela Hezoučká  ředitelka školy

 

V bazénku s míči

V bazénku s míči

 

Svačina

Svačina

 

II. třída "Berušky"

II. třída „Berušky“

 

Ve II. třídě

Ve II. třídě

 

Kdo je dnes ve školce?

Kdo je dnes ve školce?

 

Vyzdobené schodiště

Vyzdobené schodiště

 

Vyzdobené schodiště

Vyzdobené schodiště

 

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Zahrada MŠ