header image
 

priloha_779720161_2_priloha_cestne_prohlaseni

Pravidla pro provoz ZS

Informace pro rodice

https://skolakov.eu/

https://edu.ceskatelevize.cz/

https://www.matika.in/cs/

http://www.ucebnice-online.cz/

http://www.ucebnice-online.cz/

Vážení rodiče, milé děti,

na této stránce se můžete přihlásit emailem zdarma do prostředí, kde si můžete vyzkoušet na 30 dní zdarma interaktivní učebnice na všechny předměty.

Po zaregistrování jako student si můžete vybrat z katalogu (na dolní liště) jakoukoliv učebnici a kliknout na „vyzkoušet“. Případné dotazy na iva.koehnleinova@seznam.cz

Úkoly pro 1. ročník od 15.6. do 19.6.2020


ČJ: zaměříme se na přepis, opis, autodiktát vět (pravopis věty, velké písmeno na začátku, tečka nebo ? ! za větou, háčky, čárky, di, ti, ni, slabiky s ě, ď,´ť, ň), procvičujeme plynulost čtení s porozuměním, melodii věty.
M: zautomatizování spojů + – do 20 zpaměti, logické myšlení a řešení slovních úloh. Kdo zvládne počítá do 20 s přechodem, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO: sčítání, odčítání desítek

Slabikář 3.díl    s. 29 – 35, čtení s porozuměním, vypravování, orientace v textu, využití znalostí z prvouky: zvířata, lidské tělo, členové rodiny atd.
s. 31 čteme po rolích
Příloha – nácvik přednesu 1 vybrané básně na rozloučenou zpaměti

Rozšiřující úkoly ze čtení
Pojďme si číst III., vlastní kniha, časopis Čtyřlístek, komiks – hodně obrázků, málo textu, hádanky, Moje první čítanka – k zapůjčení v ZŠ apod.

Písanka     3. díl    s. 36 – 38, pokračujeme v opakování velkých písmen, slabik s ě, fě,Mě, slabiky s měkkým i/í můžou někomu dělat potíže, protože je neslyší měkce. To lze trénovat s houbičkou a tvrdou kostkou: dospělý říká slabiky např. di, tý, ni, dy a dítě mačká nebo ukazuje houbičku nebo kostku podle toho, zda tam slyší měkké nebo tvrdé  i/í/y/ý.

Matematika    s. 54 – 55 nové rozšiřující učivo, sčítáme a odčítáme desítky, výklad na s. 54/1 a 55/1, učivo většinou nedělá dětem potíže. POZOR na 20+80=100 ( řeknu si 2+8), 100-60=40 ( řeknu si 10-6)
s. 60: test na +- desítek, slovní úlohy: přečti, vypočti, znázorni barevně, napiš odpověď celou větou.
Opakování v příloze – samostatná práce, počet chyb
Procvičujeme hodiny, umíme nastavit i přečíst, čtvrt, půl, třičtvrtě, vysvětlujeme na ciferníku, že 1 hodina v noci = 13 h odpoledne.

Příloha M – Opakování z matematiky
Příloha Čj – opakování 2 strany + řešení, udělejte každý den 1 stranu
Příloha M – Slovní úlohy o nakupování
Příloha M – slovní úlohy o cestování – orientace v plánku, doplň si do plánku, kde                 bydlí Jana atd., vzdálenosti v kilometrech = km, potřeba vysvětlit
Příloha ČJ – básně k učení zpaměti
Zajimave sl.u. 1.r. cestujeme Slovni ulohy 1.r., nakupovani Opakovani z CJ 1r. reseni II.cast Opakovani z CJ 1.r. reseni I.cast Opakovani z CJ 1.r. II.cast.jpeg Opakovani z CJ 1.r. I.cast Opakovani M 1.r. konec CJ basne

úkoly 8-12.6.

Vážení rodiče, milé děti,

už máme téměř všechno učivo 1.roč. probrané, do konce š.r. budeme hlavně opakovat, procvičovat a zkoušet i něco pro druháky. Zaměřte se hlavně na to, co vám nejde. Vše najdete v přílohách. Kdybyste potřebovali s něčím poradit, napište nebo zavolejte.

Hodně sil do práce přeje

Mgr.  Marcela Hezoučká

ČJ: zaměříme se na přepis, opis, autodiktát vět (pravopis věty, tečka nebo otazník za větou, háčky, čárky, di, ti, ni, slabiky s ě, ď,´ť, ň), procvičujeme plynulost čtení s porozuměním, melodii věty.

M: zautomatizování spojů + – do 20 zpaměti, logické myšlení a řešení slovních úloh. Kdo zvládne počítá do 20 s přechodem, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO: porovnávání, sčítání, odčítání desítek

 

Slabikář 3.díl     s. 24 – 28, čtení s porozuměním, vypravování, orientace v textu, využití znalostí z prvouky: dny, měsíce, roč. období, hodiny atd.

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst III., vlastní kniha, časopis, komiks, hádanky, Moje první čítanka – k zapůjčení v ZŠ apod.

Písanka                3. díl      s. 30 – 35, pokračujeme v nácviku velkých písmen – prosím předveďte dětem. Slabiky bě, pě, vě, mě, Bě, Pě, Vě, Mě. Stránku 25 nejdříve natrénujte a pak napište jako samostatnou práci, potom si barevně opravte chyby, napište mi, kolik jich bylo a snažte se je postupně odstraňovat.

 

Matematika      s. 59, s. 50 – 53 nové učivo bude potřeba dětem přiblížit třeba na dětských penězích: desítka jako desetikoruna, počítáme po 10 do 100, porovnáváme, čteme desítky, zaznamenáváme na číselné ose,

s. 58 opakujeme hodiny( ručičkové, digitální, kde se s nimi můžeme setkat, umíme nastavit i přečíst, čtvrt, půl, třičtvrtě, celá), procvičujeme na PC: hadi, příklady s rámečky, součtové trojúhelníky, pyramidy, výstaviště dle pokynů u jednotlivých úkolů ( Hejného metoda) https://www.matika.in/cs/

 

Příloha M – Opakování z matematiky

Příloha M – slovní úlohy + vzor záznamu do malého sešitu

Příloha Čj – Přirovnání – čtení

Přirovnání – doplňování

Příloha ČJ – samostatná práce, opakování

slovni ulohy od 8.-12.6 prirovnani dopln prirovnani cteni CJ opakovani + sl.u.vzor

úkoly 1-5.6.

Vážení rodiče, milé děti,

posílám úkoly na tento týden.

My se ve škole také snažíme úkoly plnit a vzpomínáme na vás, jak se vám daří.

Vaši spolužáci i  ostatní p.uč. a vychovatelky vás všechny pozdravují a myslí na vás.

Budu ráda, když zase pošlete nějaké vypracované úkoly.

Zdraví

Marcela Hezoučká

 

Úkoly 1.6.-5.6.

ČJ: pracujeme s chybou, tj. snažíme se o to, aby ji žáci našli sami a následně ji opravili v písemném projevu (pravopis věty, tečka nebo otazník za větou, háčky, čárky, di, ti, ni, slabiky s ě, ď,´ť, ň) procvičujeme plynulost čtení s porozuměním

M: zautomatizování spojů + – do 20 zpaměti, logické myšlení a řešení slovních úloh.

 

Slabikář 3.díl     s. 19 – 23, čtení s porozuměním, vypravování o profesích. Co dělá tatínek, maminka? Hádanky o povoláních – příloha a Pojďme si číst III. díl s. 39

Příloha – Svátek dětí, křížovka

s. 20 vysvětlujeme těžká slova: kontejner, kabina, mlékárna, břemena atd.

JEŘÁB je slovo mnohoznačné, může znamenat více věcí, např. stroj, strom nebo keř

(plody jeřabiny), vodní pták – možné najít v encyklopedii, wikipedii nebo s. 62 Pojďme si číst III., namalovat 3 významy na 1 stranu apod. Další mnohoznačná slova jsou např. KORUNA (stromu, peníze, královská), LIST (stromu, papíru, dopis), RAKETA (kosmická, tenisová), KOHOUTEK (zvíře, vodovodní) apod.

 

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst III., vlastní kniha, časopis, komiks, hádanky apod.

Písanka                3. díl      s. 23 – 29, pokračujeme v nácviku velkých písmen – prosím předveďte dětem. Trénujeme: přepis slov a vět z tiskacího do psacího písma, to je nejdůležitější schopnost a znalost v 1.ročníku, dále opis z psacího písma psace, diktát slov a vět.

 

Matematika      s. 47 – 49, s. 60, počítáme do 20 bez přechodu podle pokynů na stránce, procvičujeme na PC, hadi, příklady s rámečky, součtové trojúhelníky nebo pyramidy na https://www.matika.in/cs/

s.48/1: 4<15, 4 + 15 = 19, 19 – 4 = 15

s.48/2: pokračuj v barvách, střídej je jako na začátku

s.60/ tabulky a slovní úlohy – přečti, znázorni, zapiš příklad, odpovědi píšeme psace – věta

 

Úkoly navíc:       Příloha M – Najdi chyby, Křížovky

Příloha M – zkoušíme počítat s přechodem s podmínkou, že žák počítá bezpečně bez přechodu a zvládá rozklad čísel do 10

hadanky povolani tajenka Svatek deti  M - najdi chyby, krizovky pocitani s prechodem do 20

Úkoly pro 1. ročník od 18.5. do 22.5.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy na našich www) nebo dělat rozšiřující úkoly.

Slabikář 3.díl      tato učebnice je zaměřená na procvičování probraného učiva, dotrénování čtení obtížných slov se slabikami di, ti, ni, bě, pě, vě, mě, slov se shlukem souhlásek na začátku slov např. skrčí, nebo víceslabičných slov např. zahrabávalo, slov se slabikotvorným l a r např. skrčí, prst atd.

Do konce š.r. budeme trénovat čtení s porozuměním, s vypravováním přečteného příběhu, orientaci v textu a odpovídání na otázky k přečtenému příběhu.

Do konce š.r. bychom měli zvládnout čtení vět se správnou intonací, tz. sledovat, co je na konci věty: ?( zeptat se: klesnout hlasem- Jakou barvu má tvůj pokoj? Melodie stoupavá u otázky zjišťovací, na kterou odpovídáme ANO – NE: Máš hlad?, ! (zakřičet) nebo. (klesnout hlasem)

s. 2 – 11, 1-2 stránky denně číst a pracovat podle zadání, kdo nestihne, udělá jen 1 stránku denně.

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst   s. 8 – 11 – můžete pracovat přes fólii, čti, odpovídej, spojuj, skládej slova

Písanka                3. díl      s. 13 – 17, pokračujeme v nácviku velkých písmen, jsou to písmena, která mají 1 nebo

2 bříška, odtah u R bude stejný jako u K, natrénujte si je předem na stíratelné

tabulce, pište diktát již nacvičených velkých písmen, popř. jmen.

Postup: přečti slovo, napiš ho, zkontroluj přečtením, popř. oprav!

Pravopis věty: na začátku věty píšeme velké písmeno, na konci . ? nebo !

Mezera mezi slovy ve větě bude velká jako 1 písmeno, nepište velké mezery!!!

 

Matematika       s. 39 počítáme do 20 bez přechodu, 10 + 10 =20, 20 -10=10

s. 40 slovní úlohy: přečti, zakroužkuj čísla v textu, vyznač barevně počty na číselné ose, vybarvi obrázky, přečti otázku, napiš příklad, řekni odpověď

                               sl.ú.s bednami: 18>10 o osm, 18 -10 =8

                                               sl.ú. s košíky: 19 – 8 = 11, 19 – 8 – 1 =10

                               s.41  - sčítání, odčítání do 20, komu nevyhovuje rozklad, počítá bez rozkladu.

                               POZOR: 16 + 4 = 20, ŘEKNI SI: 6 + 4 =10, 10 + 10 =20

20 – 1 = 19, ROZLOŽ SI 20 NA 10 + 10, ŘEKNI SI: 10 – 1= 9, 9 + 10 =19

s.43/ modrá vločka, spodní tabulka, jsou některé př. s přechodem 12 – 4, budeme se teprve učit, můžeš vynechat

 

 • Těleso kvádr, příloha

 

 • Pište do malého sešitu příklady na sčítání s výsledkem 20 typu: 15 + 5, 11 + 9 atd., odčítání od 20 typu 20 – 6, 20 – 7,  20 – 9, trénujte úpravu do 2 sloupců.

 

 • Počítej hady zpaměti: 10 + 5 + 3 – 6 – 2 + 8 + 2 =

20 – 7 + 6 + 1 – 10 + 1 =

20 – 5 – 5 + 7 – 4 + 7 =

 • Počítání do 20 můžete trénovat na PC

 

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz/

kvádr,4 tělesa

 

Úkoly od 11.5. do 15.5.

Úkoly pro 1. ročník od 11.5. do 15.5.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy na našich www) nebo dělat rozšiřující úkoly.

Slabikář                               s.62 – 64, nácvik písmen Q, q, X, x, W, w, tímto budeme mít probranou celou abecedu a budeme se věnovat trénování plynulosti čtení a porozumění, reprodukci = převyprávění příběhu.

Na uvedených stránkách pracujte podle zadání, neznámá a nejasná slova si vyhledejte v encyklopedii, na internetu nebo se zeptejte dospělých.

Zopakujte si vše, co vám v 2. dílu Slabikáře nešlo.

 

CO JE PŘIROVNÁNÍ: lidské chování přirovnáváme ke zvířatům nebo věcem např. DUPE JAKO SLON. JE HLADOVÝ JAKO VLK. Má oči JAKO pomněnky (modré).

Ve větách, kterými přirovnání vyjadřujeme, se zpravidla nachází slovo JAKO.

Jistě to pochopíš, když si přečteš text s obrázky na s. 64 Pojďme si číst. Jaké přirovnání bys řekl(a) o sobě, o mamince, o tátovi, o sourozenci atd….

 

Rozšiřující úkoly ze čtení

Pojďme si číst   s. 60 – 62, můžete pracovat přes fólii

Písanka                3. díl      s. 7 – 12, pokračujeme v nácviku velkých písmen, nejtěžší bude asi K, natrénujte si je                  vždy na stíratelné tabulce, pište diktát již nacvičených velkých písmen, popř. jmen,

dbejte na sklon, tzv. rovná záda a správnou výšku, správné sezení a držení pera je                       samozřejmostí.

Postup: přečti slovo, napiš ho, zkontroluj, popř. oprav!

Pravopis věty: na začátku věty píšeme velké písmeno, na konci . ? nebo ! Tuto poučku                               se děti naučí zpaměti, ale bude se často stávat, že na to zapomenou, zvláště v                                              diktátech, opisech i přepisech vět. Budeme mít dost času to do konce š.r. natrénovat.

 

Matematika                       Číslice 19 a 20, u čísla 20 budeme vyznačovat 2 desítky červeně

s. 35 vynechte, na s. 36 – 38 pracujte podobně, jako jste dělali s. 19, vyznačujte desítku na číselné ose, ve čtverečcích i v obrázku, vyznačte největší číslo při sčítání na konci, při odčítání na začátku, je to důležité pro pochopení příkladů s rámečky, 10 +

10 = 20, 20 – 10 = 10, 20 + 0 = 20, 20 – 20 = 0, trénujte rozklad 20 všemi způsoby:                                        18 + 2, malujte, dělejte si čárky, 5 a kolik je dvacet, kolik musím přidat k 11 do 20, dětské peníze, na číselné ose, na počitadle apod. JE TO DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ  UČIVO?

 

 • Těleso krychle, příloha

 

 • Kdo chce, má v příloze součtové trojúhelníky na procvičování.

 

 • Pište do malého sešitu příklady na sčítání a odčítání do 20, trénujte úpravu do 2 sloupců.

 

 • Počítání do 20 můžete trénovat na PC

 

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://matematika.hrou.cz/

Souctove trojuh. do 10 krychle

Úkoly od 4.5. do 7.5.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy na našich www) nebo dělat rozšiřující úkoly.

 

Slabikář

budeme nacvičovat čtení slov s tzv. SLABIKOTVORNÝM R, L, která mají na začátku nebo na konci např. slabiku: VR, TR, DR, PL, HR, KR, SR, VL (Pomocník v příloze)

Příprava mluvidel: zkus si říct několikrát za sebou tyto slabiky nebo jazykolam:

•             VR, TR, DR, PL, HR, KR, SR, VL

•             STRČ PRST SKRZ KRK.

•             VRNÍ V TRNÍ, VRNÍ V TRNÍ….

•             VLKY, PLKY, VLKY, PLKY….

•             TRŮNÍ V TRNÍ, TRŮNÍ V TRNÍ….

•             DRBU VRBU, DRBU VRBU….

•             Obr pekl mrkev.

•             Drzý vlk sedl na bagr a uprchl.

•             Krtek pekl mrkvový dort.

Na s. 56 – 57 Procvičuj podle zadání čtení, psaní těchto slabik ve slovech, těžší slova čti několikrát.

 

Rozšiřující úkoly

Pojďme si číst   s. 45, pracujte přes fólii, s.46 – 47 pro zdatné čtenáře, 47/1 slova můžete napsat do e – mailu

Slabikář                s. 58 -61 NÁCVIK ČTENÍ SLABIK DI, TI, NI, di, ti, ni

Výklad: Ď + I = DI,

ť + i = ti

ň + i = ni

Háček zmizí, čteme měkce na rozdíl od DY, TY, NY, zpočátku může měkčení někomu dělat problémy, ale cvikem a opakováním se vše zlepší, chce to čas, někomu to potrvá až do 2. ročníku, při diktátech dětem říkáme, zda je ve slově i nebo y.

Písanka 3. díl      s. 1 – 6, nácvik velkých psacích písmen by neměl dělat dětem problémy, budete jim je

muset předvést, začínají horním zátrhem, některé části jsou podobné jako u malých   písmen, dbejte na sklon, tzv. rovná záda a správnou výšku, správné sezení a                držení pera je samozřejmostí.

Postup: přečti slovo, napiš ho, zkontroluj!

 

Matematika                      Číslice 17 a 18, na s. 32 – 34 pracujte podobně, jako jste dělali s. 19, vyznačujte desítku na číselné ose, ve čtverečcích i v obrázku, vyznačte největší číslo při sčítání na konci, při odčítání na začátku, je to důležité pro pochopení příkladů s rámečky, 10 + 8 = 18, 18 – 10 = 8, 18 + 0 = 18, 18 – 18 = 0

•             Kdo chce, má v příloze slovní úlohy na procvičování, jestli si je umíš přečíst sám, je to výborné. Piš celý příklad. Popros rodiče o vysvětlení značky kg = kilogram.

•             Těleso válec, příloha

EPSON MFP image Pomocnik pro rodice Valec

 

Úkoly  27.4. do 30.4.2020

Doporučuji vám, rozložit si úkoly na celý týden, každý den 1 – 2 stránky ve Slabikáři, 1 stránku v Písance a 1 stránku v Matematice, když vám zbyde čas, můžete opakovat na počítači (odkazy) nebo úkoly v příloze.

 

Slabikář                seznámíme se s novými slabikami BĚ, Bě, bě, PĚ, Pě, pě, VĚ, Vě, vě, MĚ, Mě, mě,

Vyznač slabiky barevně v říkance na s.50/1, 54/1, podtrhni dvojice rýmů: Katy-šaty,

trávě – hlavě

Procvičuj podle zadání čtení, psaní těchto slabik na s. 50 až 55.

Na s. 53 a 55 zjistíš, zda zvládáš čtení s porozuměním.

Opakování f – Příloha

Písanka                s. 44 – 48

Nácvik f: začínáme horní kličkou jako l, sjedeme pod linku, kde uděláme dolní kličku jako j, vracíme se nad linku, kde uděláme kličku jako u t a odtáhneme vpravo.

Písmeno g bude snazší, protože spojíme a + j, která už známe.

Matematika       Úkoly na s. 22 a 23 si připomeneme zvyky, které se dělají na Filipojakubskou noc, to je z 30.4. na 1.5.: zapalování ohňů, stavění máje, hledání pokladů, vítání teplého období atd., vzor s. 23 máte v příloze

Číslice 16, na s. 30 a 31 pracujte podobně jako jste dělali s. 19, vyznačte desítku barevně, v příkladech vyznačte největší číslo při sčítání na konci, při odčítání na začátku, je to důležité pro pochopení příkladů s rámečky, 10 + 6 = 16, 16 – 10 = 6

 

·         Kdo chce, má v příloze slovní úlohy na procvičování, jestli si je umíš přečíst sám, je to výborné.

 

·         Procvičování sčítání a odčítání do 20 na PC, když klikneš na odkaz, měla by se tě objevit 3 cvičení, postupujte podle pokynů, na závěr je kontrola http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/3opakovani_1.htm

 

·         Těleso koule, příloha

Koule EPSON MFP image Matematika s. 23 Opakovani F, f

 

ÚKOLY  20.4. – 24.4.2020

Tento týden budeme hodně opakovat. Kdo nemá možnost si přílohu mailu vytisknout, udělá ústně, stále platí, že si úkoly můžete vybírat podle obtížnosti a časové náročnosti:

 

 1. Požádej rodiče, aby tě nadiktovali 5 slov ze známých písmen, napiš je psace do sešitu, požádej o kontrolu, napiš mi, kolik jsi měl chyb, chybné slovo napiš ještě jednou.
 2. OPAKOVÁNÍ Ď, Ť, Ň: 1 papír zkus sám – čtení s porozuměním, doplňování slov, psaní, čtení
 3. Opakování do 10 (2 listy) si zkus úplně sám ve více dnech, můžeš mi napsat, jaký úkol byl pro tebe nejtěžší, co tě šlo snadno, kolik jsi měl chyb
 4. Opakování z geometrie – příloha, rýsuj podle pravítka tužkou č. 3,

SLABIKÁŘ            s. 46/1  nové slabiky DĚ,dě   TĚ, tě   NĚ, ně vybarvi v říkance, POZOR! Háček je nad e,E

vyznač rýmy

s. 46 – 49 pracuj podle zadání

čti si oblíbenou knihu, vyprávěj, o čem je, do sešitu můžeš namalovat obrázek, napsat tiskace autora a ilustrátora

PÍSANKA             s. 40 – 43, nácvik ř nebude těžký, protože umíš r – připíšeš nad něj háček, ch = c + h

 

MATEMATIKA   Rozcvička: procvičuj sčítání a odčítání do 15 zpaměti různými způsoby, např.                     řetízky  5 + 3 + 2 + 5 =                                14 – 4 – 7 + 2 =                  15 – 10 + 5 + 3 =

 

nebo sčítání 3 sčítanců tak, aby součet prvních dvou nám dal 10:

5+ 5 + 4=        8 + 2 + 4=        3 + 7 + 0=

 

Nebo psaním příkladů do malého sešitu do 2 sloupců: 15 – 3 = 2              12 + 2 = 14

 

Pracovní sešit s. 29/1 ke každé stavbě z dvoubarevných  kostiček=krychlí napiš 1 příklad na porovnávání, 1 př. na sčítání a 1 na odčítání: 1 < 14, 14 + 1 = 15, 15 – 1 = 14

POZOR! NEJVĚTŠÍ ČÍSLO JE PŘI SČÍTÁNÍ NA KONCI, PŘI ODČÍTÁNÍ NA ZAČÍTKU!

 

s.29/2 TĚLESA SI JEN PROHLÉDNI, PODROBNĚJI SE O NICH BUDEME UČIT POZDĚJI,

VYPOČÍTEJ ŘETÍZKY.

SLOVNÍ ÚLOHY si můžeš procvičit podle přílohy SLOVNÍ ÚLOHY DO 10: přečti, napiš příklad, znázorni, řekni odpověď celou větou.

EPSON MFP image opakování do 10 opakování do 10,2.část EPSON MFP image geometrie

Úkoly pro 1.ročník od 14.4. do 17.4.2020, pracujte podle svých schopností a možností:

Slabikář:                              s. 42 – 45 nácvik čtení slov s písmeny Ď, ď, Ť, ť, Ň, ň

POZOR! na psaní háčku nad nebo vedle písmene, ve slabice TĚ není Ť!

s. 42/1 zvol si 3 barvy a vyznač v básni Ď, ď, Ť, ť, Ň, ň, báseň přečti, vyznač rýmy

s. 42 čtení a psaní slabik, slov

s. 43 – 44 čti přirozeně, i když vidíš ď ve slově loď – čteš loť, v 1.roč.  NEŘEŠÍME pravopis

s. 45 čtení s porozuměním: slova, první čtení článku, otázky  a odpovědi, druhé čtení by mělo být lepší

Možné procvičování      Zdokonalujeme čtení 2.díl, s. 38 – 40,

Pojďme si číst   s. 48-49, úkoly možné řešit přes fólii

Písanka 2.díl                      s. 36 – 37 nácvik c, 38 – 39 nácvik ž, nacvič nejdříve na stírací tabulce

Úkoly natištěné na volných papírech slouží k opakování a samostatné práci, nechte je udělat děti samotné.

 

Matematika:                     s. 25/1 procvičujeme sčítání do 15 ve slovních úlohách: přečti, vybarvi, napiš příklad, řekni odpověď

s. 25/2 piš příklady

s. 26 nácvik odčítání do 15 rozkladem, pokud tě rozklad nevyhovuje, odčítej bez rozkladu 15 – 3 = 12 ( řekneš si 5 – 3 = 2)

s. 27/1 odčítání do 15 ve slovních úlohách: přečti, vybarvi a škrtej odzadu příklad, odpověď

sčítání a odčítání do 15 můžeš procvičovat do malého sešitu, piš příklady do 2 sloupců

trénuj počítání do 15 zpaměti

MA 1.r.

Vážení rodiče,

posílám úkoly pro prvňáčky na 6. – 8.4.2020, 9.4. – 12.4. jsou Velikonoce, užijte si je ve zdraví se svými blízkými.

Některé úkoly jsou v příloze

Pokud máte možnost nafotit, popř. naskenovat, pošlete mi prosím 1 stránku  z písanky, 1 z PS z matematiky, 1, stránku ze Slabikáře, kterou vaše dítě vypracovalo. Děkuji.

 

Slabikář:              s. 38 – 41 seznámení s písmenem G,g

s. 38/1 v básni vyznač G, g 2 barvami, vyznač rýmy na konci veršů

s. 38/2 hláskování slov, 1.hláska na začátku

s. 38/3,5 četení slabik

s. 38/4 nácvik tiskacího G

s. 39 čtení , psaní slov,  o vysvětlení významu požádej rodiče

s. 40 čtení s porozuměním, slovo SPORT je NADŘAZENÉ různým druhům sportu, např. hokej, fotbal, atletika jsou SLOVA PODŘAZENÁ

s. 41 čtení s porozuměním, požádej rodiče o zadání otázky k článku, odpověz, u víceslabičných slov si udělej slabiky = obloučky

V příloze  je velikonoční koleda – můžeš se zkusit 1 naučit zpaměti

Písanka:               s. 30 – 31 procvičování

s. 32  nácvik b (vypadá, jako když spojíš psací l + v)

s. 33 – 35 procvič b ve slovech a větách, ve větě vybarvi začátek a konec

Matematika       s. 20/1 číselná řada, s. 20/2 rozklad čísla 15 na 10+5, s. 20/3 porovnávání 12 > 5, 7, 9, 10…

s. 21 procvičování 13 – 10 = 3, 13 – 3 = 10, 10 + 3 = 13, 3 + 10 = 13

ZATÍM VYNECHÁME s. 22, 23, 25, 26, 27

s. 24 nácvik sčítání do 15 pomocí rozkladu, vysvětleno v příloze mailu, komu nevyhovuje rozklad, může sčítat bez rozkladu

s. 28/1 vyzdob vajíčko geometrickými tvary ( fialový tvar je pootočený čtverec)

s. 28/2 vajíčko je rozdělené na 2 poloviny čárkovanou čárou, to je osa souměrnosti

POKUS: postav si zrcátko na čáru=osu a v zrcátku se tě objeví celé vajíčko, zkus ho pak vybarvit tak, aby byly obě půlky stejné

 

Přeji žákům mnoho zdaru a rodičům hodně trpělivosti.

Děkuji za spolupráci.

 

Marcela Hezoučká

výklad sčítání do 15velikonoční koleda-1

 

 

 

úkoly do 8.6.

ČJ – učebnice  str.101/2, 101/3,102/3,102/4

MA – do str.50

Písanka – do str. 28

Prv – do str. 57

úkoly  do 25.5.

ČJ – napsat do sešitu – uč. 98/2, 99/2, 99/3, 100/2, 100/3 a vyplnit
ofocený papír

MA – pracovní sešit str. 42 – 46 , procvičovat násobení a dělení 2,3,4

PS – str. 22 – 25

Prv – str. 52 – 54

 

úkoly do konce dubna
ČJ – do sešitu cvičení- učebnice str. 96/2, 96/7, 97/2, 97/5
Písanka – str. 19 – 21 Číst si pěknou knihu.
Prvouka – Naše obec – do str. 51
MA – prac. seš. str. 32 – 41, naučit násobení a dělení 2,3.

V týdnu od 23.3.

ČJ
do sešitu cvičení uč. str. 85/5, 87/2, 90/2, 91/2, 92/2,
92/3, 92/4, 94/2.

MA
pracovní sešit 3.díl – do str. 31, naučit násobky 2,3.

Prv
učebnice str. 42-48

Písanka
str. 16-18

ČJ
na papír uč. str. 83/6
MA
Pracovní sešit od str. 52 – str. 57

úkoly do 8.6.

ČJ – naučit vyjmenovaná slova po Z,

učebnice str. 115/5,6,7,8a,b, 9

MA – do str. 51

Písanka – do str. 23

Prv – pročíst str. 56-58

Aj – 11. lekce, učebnice i pracovní sešit

úkoly do 25.5.

ČJ – procvičovat VS po B,L,M,P,S,V
přepsat do sešitu z ofoceného papíru cv. a, b, c
zbytek ofocených papírů vyplnit a vybarvit

MA – pracovní sešit str. 42 – 46

Prv – ofocené papíry vyplnit

Ps – str. 12 – 19

AJ

pro děti, které se  nespojily na online výuku – začali jsme 10 lekci- opakují, co jsme dělali online

úkoly do konce dubna
ČJ – do sešitu – učebnice str. 111/9, 111/11, 111/12, 99/3
Písanka – str. 4 – 11
Prvouka – popsat kostru člověka – podle učebnice str. 49
MA – prac. seš. str. 34 – 41
Procvičovat si stále VS – vždy si je i napsat
Číst si pěknou knihu.

AJ

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 9. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online

V týdnu od 23.3.

ČJ
do sešitu cvičení uč. str. 100/5, 100/6, 101/2, 106/3a,b,
107/5, 108/5a,b, 109/3, 110/4

MA
pracovní sešit 3.díl – do str. 33

Prv
tři krátké referáty
Živočichové – jeden živočich z lesa, jeden z pole nebo louky,
jeden od vody – probírané uč. uč. str.42-46

Písanka
dopsat 1.díl, druhý díl do str. 3

AJ

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 8. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online

ČJ
Opakovat stále všechna vyjmenovaná slova.
Nově se naučit vyjmenovaná slova – po V
vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle,
povyk,výheň,slova s předponou vy-,vý
Do sešitu z ČJ – domácího napsat další cvičení – uč. str. 87/4, 96/4, 97/5, 99/3
MA
Pracovní sešit vypracovat všechny další stránky do str. 59

Úkoly na červen
Čj
Napiš:
119/3 – podmět rodu středního – příčestí minulé končí -la
( např. Děvčata se pustila do práce.)
121/7 – podmět děti - příčestí minulé končí -ly
( např. Děti se učily, psaly, četly a rýsovaly.)
M
pracovní sešit 3. díl
41/2,3,4
42/3
43/3
celá strana 7
Aj – lekce 11 – přečíst texty a naučit slovíčka
Př – ochrana přírody, životní podmínky člověka

Úkoly od 25. do 1.6.2020

Tento týden si dejte do pořádku všechny vypracované úkoly, dokončete, co ještě nemáte. Připravte ke kontrole (28.5.2020). Pokračujte v četbě knihy.
AJ – Doplňte si pracovní sešit do konce lekce 10.

Úkoly od 18.5.

Čj

Tento týden budeme opakovat pády a vzory a procvičíme shodu podmětu s přísudkem.

Písničky na opakování:

pády

https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

vzory

https://www.youtube.com/watch?v=LbmVViNi3jY&list=RDLbmVViNi3jY&start_radio=1&t=13

Z učebnice:

Opiš 116/3 – podtrhni podmět rovně a přísudek vlnovkou

Napiš do dvou sloupců podle zadání 119/2

Napiš 119/3

M

Tento týden procvičujeme denně na WhatsApp obvod a obsah čtverce a obdélníka: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=11.+Geometrie#selid

https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-obvod

 

Vl – pročti si s. 37

– str. 89-91 – ochrana přírody – pročtěte si

AJ - 10. lekce – slovní zásoba – zvířata a jejich potrava, jednoduché věty

úkoly od 11.5.2020  (další úkoly budou od 18.5.2020)

Nezapomeňte na čtvrteční setkání online. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy. Čj a M posílám denně na WhatsApp, těší mě, jak spolupracujete.

Čj

Tento týden si procvičíme vzory podstatných jmen a napíšeme dva diktáty:

Výklad: https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ

(vzory rodu ženského)

Diktát: https://www.youtube.com/watch?v=xX2UUAnrMrU&t=28s

(vzor žena)

Výklad: https://www.youtube.com/watch?v=kfgsTwu8pC0

vzory rodu mužského)

Cvičení: http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20MUZSKY/DIKTAT31.htm (vzory rodu mužského)

Diktát: https://www.youtube.com/watch?v=_02c9XQi538&t=169s

(procvičení)

Nové učivo – opakování ze čtvrtečního setkání: https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg

(podmět a přísudek)

M

Tento týden zopakujeme pojmy:

Sčítanec + sčítanec = součet

Menšenec – menšitel = rozdíl

Činitel x činitel = součin

Dělenec :  dělitel = podíl

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/plachetnice.html

Zaokrouhlování:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla-2/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla-3/priklady1.htm

Písemné dělení: https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/pisemne-deleni.html

Nové učivo – opakování ze čtvrtečního setkání:  https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

(obsah čtverce)

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw

(obsah obdélníka)

Vl – pročti si s. 36

-str 86-88 – léto v přírodě

AJ – 10. lekce – slovíčka – zvířata a jejich potrava

 

Úkoly  od 4.5.2020 (další úkoly budou od 11.5.2020)

Nezapomeňte na čtvrteční setkání online. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy.

Čj

Tento týden si procvičíme skloňování podle vzoru hrad – tvar 6. pádu, čísla množného (vysvětlili jsme si při online setkání – vzpomínáte si?)

Napiš:

102/9 (koncovka –ích)

Denně na WhatsApp si budeme vysvětlovat základní skladební dvojice, těší mě, jak spolupracujete.

M

Tento týden se zaměříme na procvičování písemného násobení a na slovní úlohy.

Na WhatsApp budu denně posílat cvičení na písemné násobení a jednu slovní úlohu.

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html

 

Vl

Pročti si s. 35

Živočichové užiteční pro člověka (str. 83-85)

Aj

Review C – Opakování – v učebnici i v pracovním sešitě

Úkoly od 27.4.2020

Čj

Tento týden si procvičíme skloňování podle vzoru pán – psaní koncovky -ovi (vysvětlili jsme si při online setkání – vzpomínáte si?)

Napiš:

99/9

Vzory rodu ženského budeme procvičovat na internetu, posílám denně na WhatsApp, nezapomeňte vždy napsat, jak se Vám cvičení podařilo vypracovat (tentokrát ne počet chyb, ale jaká byla známka).

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20ZENSKY/DIKTAT26.htm

Věřím, že čtete nějakou knihu, ale někteří z Vás mně zapomněli napsat kterou!

M

Tento týden se zaměříme na procvičování písemného dělení 6,7,8, a 9

Na WhatsApp budu denně posílat cvičení – vypočítejte vždy 4 příklady, odpovídejte, pište – kolik bylo chyb.

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/vyber.html

Vl

Pročti si s. 34

užitkové rostliny str 79-82

Úkoly od 20. 4. 2020

Čj

Napiš:

98/5

98/8 a)

Doplňuj i – y, podle vzoru pán, nezapomeň, že existují tvary páni i pány, zkontrolujeme ve čtvrtek

M

Tento týden se zaměříme na procvičování dělení se zbytkem:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

Na WhatsApp budu denně posílat jedno cvičení, odpovídejte, pište – kolik bylo

chyb!

59/7,8 – zkontrolujeme ve čtvrtek

Do sešitu:

55/29 (nejdříve vypočítej kolik stojí jeden šálek)

Vl

s. 32- zjisti jaký rozdíl je mezi počasím a podnebím – ve čtvrtek mi vysvětlíte na setkání online

 Př

Horniny a nerosty – str. 76-79

Přočti si a vyber si jednu horninu nebo jeden nerost, o kterém napíšeš do sešitu podrobněji

 

Čj

Tento týden se zaměříme na kontrolu již napsaných cvičení a procvičování pádů, nezapomeňte číst knihu.

Zkontrolujte všechna cvičení, která máte napsaná (v příloze mailu najdete správné řešení).

Procvičujte zde:

https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

 

M

Zkontrolujte cvičení z minulého týdne (v příloze mailu najdete správné řešení).

48/9

54/22

55/24

55/27

 

Vl

s. 31 – pročti

Do sešitu napiš nadpis: Povodí a úmoří

A odpověď na otázku:

V povodí které řeky a v úmoří kterého moře se nachází váš kraj?

Jaro v přírodě- str 72-75 – pročtěte si a namalujte si do sešitu něco, co jste viděli na procházce do jarní přírody

Aj – 9. lekce

 

Úkoly do Velikonoc, další budou 14.4.2020

4. ročník

sledujte i nadále vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 10.50 h, zájemci i pro 3. ročník

Čj

Vzpomeň si, jak určujeme životnost u podstatných jmen rodu mužského:

Porovnáváme 1. a 4. pád čísla jednotného.

Hlavní rozdíl mezi životnými a neživotnými jmény je ten, že podstatná jména životná, mají pro 1. a 4. pád tvar rozdílný,

neživotná podstatná jména mají v obou pádech stejný tvar.

Například:

dědeček – 1. pád-dědeček, 4. pád-vidíme dědečka, změnilo se-je životné

koberec – 1. pád-koberec, 4. pád – vidím koberec – tvar se nemění – je neživotné

Procvičuj zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

napiš

94/4 a) b)

M

53/7

53/11

54/14

54/16

54/12

54/19

Vl

přečti s. 30 a zapamatuj si, jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem

Dočti si Rostliny a živočichové na poli, přečti si Rostliny a živočichové u vody, vyber si jednoho živočicha, nakresli ho, napiš, čím se živí, jak žije

AJ

procvičovat čísla do 100 – písemně i ústně

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 8. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online

 

V týdnu od 23.3.

sledujte vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 10.50 h, zájemci i pro 3. ročník

Čj
89/5
92/3
93/2 b) c) d)
M
53/1
53/2
53/4
53/5
53/6 ( denně jeden příklad)
Vl
s. 28 – pročti si a zapiš do sešitu Voda v krajině ( zelená tabulka)

Čj 

procvičovat vzory rodu středního a ženského v učebnici až na s.89

napiš 86/5 b

procvičovat určování pádů (74/8, 63/3, 89/8)

začni číst nějakou knihu, o které nám budeš vyprávět

 M

trénovat písemné +, -, x, : (uč. 20/7,20/8,17/13)

obvod

uč. 52/5

Vl 

vyluštit tajenku v uč. s. 25-27

dočít „Pole“ do str. 65

do malého sešitu nakreslit a popsat jednoho polního živočicha – jak se jmenuje, čím se živí apod.

AJ

procvičovat čísla do 100 – písemně i ústně

pro děti, kteří se ještě nespojili na online výuku – dodělat 8. lekci, ostatní – opakují, co jsme dělali online

úkoly na červen

Čj
Napiš:
108/2
110/6
M
pracovní sešit 2. díl
60/3
s. 52,61,62
AJ - dodělat celý pracovní sešit
– člověk a práce – pročti si a namaluj do sešitu páku a kladku
Úkoly od 25. do 1.6.2020

Tento týden si dejte do pořádku všechny vypracované úkoly, dokončete, co ještě nemáte. Připravte ke kontrole (pošlete mailem do 28.5.2020). Pokračujte v četbě knihy.

AJ - dodělat celý pracovní sešit

Úkoly od 18.5.2020

Čj – dlouho jsme nepsali diktát.

Proto si jeden napište:

https://www.youtube.com/watch?v=Q37P01-Ci0c&t=14s

Diktát je v přítomném čase.

Napiš věty z diktátu ještě jednou v čase minulém.

Ve čtvrtek budeme obě cvičení kontrolovat, připrav si je na online hodinu.

Zde si zopakuj číslovky: https://www.youtube.com/watch?v=4kqCxeQwAKA

M – tento týden budeme počítat s desetinnými čísly a budeme rýsovat podle návodů na videu (videa v mailu)

Postupuj podle zadání:

1. Vypočítej příklady na sčítání nebo odčítání desetinných čísel.

2. Najdi správný výsledek.

3. Písmeno u správného výsledku zapiš do tajenky.

TAJENKU POŠLI MAILEM!

 

0,25 + 0,33 =            U 0,58         P 0,85          Z 0,52

3,50 – 1,10 =            R 4,40          Ž 2,40          O 2,60

0,8 + 0,4 =                T 1,2            E 0,12          P 8,4

2,1 – 0,2 =                I 1,8             A 2,3           O 1,9

7,8 – 4,2 =                U 3,6           M 3,7           B 4,6

51,2 – 25,1 =            Š 25,1          C 76,3          M 26,1

7,5 + 15,3 =              Á 22,2         Í 22,8           É 28,2

5,4 + 2,6 =                Ž 7,9            Ř 8,1            Š 8,0

               

 

0,6 + 0,5 =                K 6,5           J 1,1             L 0,11

1,2 – 0,5 =                D 0,8           T 0,77          S 0,7

4,3 + 1,7 =                I 6,0             Y 6,6           Ů 0,6

6,5 – 5,3 =                N 2,1           O 2,0           M 1,2

0,18 + 0,10 =            J 2,8             I 0,28           R 8,2

24,5 – 19,2 =            E 6,3            H 7,3           S 5,3

14,1 + 9,5 =              F 149,6        T 23,6          A 63,2

9,8 + 6,7 =                R 16,5          D 15,6         B 156,0

               

 

Vl

Do sešitu si napiš:

Cesta na sever

Finská republika

Islandská republika

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na video o Finsku zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Oba státy vyhledej na mapě – učebnice s. 45

 

-str. 92-94 – Všichni malí budou velcí – pročtěte si

 

AJ  – opakování – 5. lekce

 

Úkoly od 11.5.2020

Tento týden posílejte vypracované úkoly jen z Čj. Celý úkol z matematiky si připravte ke společné kontrole na čtvrteční setkání. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy.

Vyznač přídavná jména měkká – modře, tvrdá – červeně, přivlastňovací – zeleně.

hluboký, soví, čapí, Helenčin, domácí, pejskův, lesní, tvrdý, Pavlova, český, chytrý, liščí, úzká, včelí, strýcův, krásní, dědečkova, velcí, letní, sestřina, cizí, malá, veselé, bratrův, kamarádský

Doplň koncovky u přídavných jmen tvrdých .

vesel__ chlapec, slab__ proutky, zvědav__ kamarádi, zdrav__ kojenci, vesel__ děvčata, hladov__ vlk, strakat__ králíci, zl__ pes, mil__ přátelé, hrav__ koťata, lakom__ sousedé, vysok__ stromy, mlad__ muži, červen__ míče, roztomil__ štěňata

Napiš přídavná jména v množném čísle.

maličký vrabec __________________ vrabci

anglický herec __________________ herci

dlouhý had _____________________ hadi

horský vůdce ___________________ vůdci

pestrý papoušek _________________ papoušci

velký pes _______________________ psi

český spisovatel _________________ spisovatelé

Vypiš základní skladební dvojice. Doplň koncovku minulého času.

Místo lidí dělal__ těžkou práci stroje. __________________________

Z hnízda vykukoval__ malá ptáčata. ___________________________

Pavlíka celou noc bolel__ uši. _________________________________

Děti si hrál__ na hřišti. ______________________________________

Davy lidí se sešl__ na náměstí. _______________________________

Urči slovní druhy.

bruslení _____________________ včera ______________________

jsme ________________________ pod _______________________

ona _________________________ krásný ____________________

Vyskloňuj číslovku DVA.

1. pád

2. pád

3. pád

4. pád

5. pád

6. pád

7. pád

Doplň chybějící tečky.

Mají otevřeno do 17 hodin. Autobus odjíždí v 9 hodin 45 minut. Stav se pro mne po 8 hodině. Pepík střelil gól v 15 minutě. Otevřete si učebnici na 57 straně a napište 14 cvičení.

Číslovky napište slovy ve správných tvarech.

Na tábor si vezmu (2)                         kalhoty, (3)          trička,(2)               tílka,

(4)              ponožky a (2)                              boty.

Doplň vhodná slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě.

Nápověda: člov__k, ob__li, ob__tí, sb__ratel, v__dom, ob__hu, v__zdu, ob__dvali, v__nováním

 

V ____________ matky je dítě nejbezpečnější. Tento __________ je nadšený _____________ mincí. Během dvou dnů jsme ___________ všechny zákazníky. _____________ jsme dnes ve výborné restauraci. Česká národní banka dala do _____________ nové mince. Jsem si ___________ svých nedostatků. Při ___________ do továrny se ohlaste na vrátnici. Podepsal se mi do knížky i s ________________.

M a Vl

Tento týden budeme cestovat, i když jenom v matematice. Zároveň si připomeneme učivo z vlastivědy.

 

Celý úkol z matematiky si připrav ke společné kontrole na čtvrteční setkání (řešení M nemusíš posílat).

V roce MCMLVIII byl postaven v Belgii v rámci Světové výstavy model molekuly, zvaný Atomium. Je vysoký 816:8 m.

­­­­­­­­­­­­­­­­­Jak je stavba vysoká?

Nápověda:

Římské číslice

 Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města

 1       5      10     50     100      500   1000

 

Velká část Nizozemí leží pod úrovní hladiny moře.

Nejvyšší bod dosahuje jen 3/8  (tři osminy) z 856 m. Pruhy uměle vysušené země, tzv. poldery, dosáhly rozlohy  kolem 2 000 km2. Vysoké hráze podél  celého pobřeží chrání zemi před záplavami, i když bouře zvedne hladinu moře o několik metrů.

Jaké výšky dosahuje nejvyšší bod?

Převeď rozlohu polderů na hektary.

Nápověda:

Jednotky obsahu

Nezapomeň, že dvojka ve zkratce jednotky připomíná – postupuj po 2 nulách!

km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2

 

Rozlohy těchto států zaokrouhli na stovky a počty obyvatel

na statisíce.

 

 

rozloha v km                                            počet obyvatel

Belgie                  32 545                         10 290 000

Nizozemsko        41 526                          16 040 000

Lucembursko        2 586                                441 000

 

Vypočítej alespoň tři příklady, šikovní všechny a vyluští tajenku.

1.    19 317 : 34 =                             2.    54 769 : 56 =

 

 

 

3.    54 785 : 56 =                             4.    20 258 : 67 =

 

 

5.  15 050 : 28 =                              6.    60 138 : 79 =

 

Zbytek udává pořadí písmene v abecedě.

 

příklad 1 2 3 4 5 6
zbytek
Písmeno(tajenka)

 AJ – Space explorers 3

– str. 89-91 – nervová soustava

ÚKoly od 4.5.2020, další úkoly budou od 11.5.2020

I tento týden všechny vypracované úkoly (z Čj a M) posílejte. Zároveň se tak procvičíte v informatice. Nezapomeňte na čtvrteční setkání online. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, připravte si dotazy.

Čj

Tento týden si zopakujeme probrané učivo. Úkoly vypracujte ve Wordu a pošlete zpět ke kontrole. Kdo nemá možnost pracovat ve Wordu, zkopírujte do mailu a vyplňte v mailu.

M

Stejným způsobem vypracujte opakování z matematiky a pošlete ke kontrole.

Doporučuji si úkoly nejdříve vypočítat na papír a pak přepsat v PC.

Zadání úkolů v mailu.

Vl

Do sešitu si napiš:

Cesta na sever

Dánské království

Švédské království

Norské království

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

 

Všechny probrané státy vyhledej na mapě – učebnice s. 45

nervová soustava, smysly

Aj

str. 52-53 v učebnici – přečíst

Úkoly od 27.4.2020

Čj

Tento týden si zopakujeme učivo o číslovkách. Tentokrát úkoly vypracujte ve Wordu a pošlete zpět ke kontrole. Kdo nemá možnost pracovat ve Wordu, zkopírujte do mailu a vyplňte v mailu.

Věřím, že čtete nějakou knihu, ale někteří z Vás mně zapomněli napsat kterou a o čem je!

M

Stejným způsobem vypracujte opakování z matematiky a pošlete ke kontrole.

Doporučuji si úkoly nejdříve vypočítat na papír a pak přepsat v PC.

Zadání úkolů v mailu.

Vl

Do sešitu si napiš:

Benelux

Belgické království

Nizozemské království

Lucemburské velkovévodství

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Všechny probrané státy vyhledej na mapě – učebnice s. 45

vylučovací soustava, případně nervová soustava

Úkoly od 20. 4. 2020

Čj

připomeň si, kdy píšeme za číslem tečku (jen za číslovkou řadovou)

přečti si na s. 120 (přehled v modrém poli) a cvičení 120/6

zkus napsat 121/9 a 112/11 – ve čtvrtek zkontrolujeme

slovní druhy procvičuj zde ( napište mail, kolik máte chyb):

https://www.mojecestina.cz/article/2016062001-test-slovni-druhy-velikonoce

https://www.mojecestina.cz/article/2016071901-test-urcovani-slovnich-druhu-1

https://www.mojecestina.cz/article/2016073004-test-urcovani-slovnich-druhu-2

https://www.mojecestina.cz/article/2016080201-test-urcovani-slovnich-druhu-3

M

Napiš do sešitu:

41/11

41/13

Dokonči 41/14 – oběma způsoby – se zbytkem i dopočítat alespoň na 2 desetinná místa

42/5

Vl

Do sešitu si napiš:

Na březích Atlantiku

Španělské království

Portugalská republika

Francouzská republika

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Všechny probrané státy (i sousední z minulého týdne) vyhledej na mapě –učebnice s. 45)

– přečtěte si a nastudujte trávicí soustavu

Aj – 5. lekce

do Velikonoc

Čj

Tento týden se zaměříme na kontrolu již napsaných cvičení (v příloze mailu najdete správné řešení). Nezapomeňte číst knihu.

Napište

112/9

113/17

 

M

Nejdříve si zkontrolujte úkoly z minulého týdne (v příloze mailu najdete správné řešení).

33/9

34/5

40/4

40/5

41/14 jen 4 příklady

 

Vl

Do sešitu si napiš:

Sousední státy

Slovenská republika

Polská republika

Spolková republika Německo

Rakouská republika

K jednotlivým státům připiš hlavní města a namaluj státní vlajky.

Podívej se na videa k těmto státům zde:

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Př – přečtěte si a nastudujte trávicí soustavu
Úkoly do Velikonoc, další budou 14.4.2020

sledujte i nadále vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 11.30 h, zájemci i pro 4. ročník od 10.50 h

Čj

procvičuj zájmena zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

napiš z příručky celou stranu 10

a z učebnice 112/12

M

26/8

27/6

27/8

procvičuj aritmetický průměr zde:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm

 

Vl

udělej si test zde:

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/test1/kviz.html

pročti s. 36 – 38

nastuduj si oběhovou a trávicí soustavu

INF

napište (ti, co ještě nenapsali) mail na adresu třídní učitelky (jak se vám daří, jak vypracováváte úkoly apod.)

Aj

pro děti, kteří se nemohou účastnit naší online třídy – v učebnici i pracovním sešitě lekce 5 – třetí stránka

v týdnu od 30.3, budeme pokračovat dále – příběh a písnička – mohu poslat nahrávky na email

 

Úkoly na týden od 23.3

sledujte vysílání Čt2 Učí Telka v pracovní dny od 11.30 h, zájemci i pro 4. ročník od 10.50 h

Čj
příručka ( přídavná jména)  celá s.8
pravopis mě ( 2. a 4. pád), mně ( 3. a 6.pád) vyzkoušejte zde https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/puzzle.html
M
26/6 ( denně jeden příklad)
26/4
26/5
24/8
24/9
25/4
25/5
převody jednotek trénujte zde https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek
Vl
pročti s. 30-33
do sešitu vytvoř do dvou sloupců stručné poznámky o těchto krajích

Nadpis:
Moravskoslezský kraj         Zlínský kraj
videa – České pexeso zde https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
INF
napište mail na adresu třídní učitelky ( jak se vám daří, jak vypracováváte úkoly apod. )

Čj

napiš z modré příručky (Pravopis přídavných jmen) 7/1,2,3,4

opakuj druhy zájmen z cvičení 108/1 a 109/3 – ústně

začni číst nějakou knihu, o které nám budeš vyprávět

M

oprav chyby a dokonči slovní úlohy z papíru (z obou stran)

vyřeš z učebnice: 30/2 a 31/2,3 a 37/10,11

Vl

pročti s. 26-29

do sešitu vytvoř do dvou sloupců stručné poznámky o těchto krajích

Nadpis:

Jihomoravský kraj          Olomoucký kraj

přečíst trávicí a oběhovou soustavu

Aj

pro děti, kteří se nemohou účastnit naší online třídy – v učebnici i pracovním sešitě lekce 5 – první dvě stránky,

v týdnu od 30.3, budeme pokračovat dále – příběh a písnička – mohu poslat nahrávky na email

NA ZÁKLADĚ  ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR BUDE

 

OD 11.3.2020  DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA ZŠ BEZDĚKOV.

 

PROVOZ MŠ BEZDĚKOV NENÍ OMEZEN.

ZAHÁJENÍ VÝUKY BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY (DVEŘE ZŠ, www.zsbezdekov.info).

 

10.3.2020                                Mgr. Marcela Hezoučká, ředitelka školy

Dne 28.1. se tři žáci ZŠ Bezděkov zúčastnili okresního kola matematické olympiády – Nela Ďurišová, Tereza Voráčková a Václav Novotný. Terza Voráčková celou soutěž vyhrála a Václav Novotný obsadil 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.