header image
 

Součásti školy

JIDELNICEK 4-8.7.2022

JIDELNICEK 27.6.-1.7.2022

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bezděkově, vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č.561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Zápis do MŠ Bezděkov pro školní rok

2022/2023,

 

který proběhne ve čtvrtek 5.5.2022

od 14:30 do 16:30 hodin v I. třídě MŠ

 

Zápis se uskuteční za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce (děti se budou moci seznámit s prostředím MŠ).

 

Pokud vaše dítě dosáhne do 31.8.2022 věku pěti let, je pro něj od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné. 

 

U  zápisu předloží zákonní zástupci dítěte občanský průkaz, rodný list a  kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy (www.zsbezdekov.info, budova ZŠ, budova MŠ – vchodová vrátka,)

 

Alena Vlasáková,                                                           Mgr. Marcela Hezoučká,

vedoucí učitelka MŠ                                                       ředitelka školy

Přílohy:

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ

Kritéria+přijetí+2022-23

Zápis plakát 2022

Dne 10.11. 2021 k nám zavítali studenti Střední odborné školy Dubno se svojí paní učitelkou a předvedli nám nejčastější příčiny požáru a jejich prevenci. Představili nám podrobně práci hasičů a děti se mohly obléknout do hasičské výstroje a výzbroje a vyzkoušet si, jak je to všechno ve skutečnosti těžké.

Dále studenti našim žákům vysvětlili, co to znamená evakuace a kdy a jak se na ní připravit. Děti se naučily, co všechno patří do evakuačního zavazadla.

Nakonec dětem připomněli nejdůležitější zásady bezpečnosti na silnici včetně praktických ukázek.

Hasiči 7.11.2021 Hasiči  2  7.11.2021

 

V týdnu před podzimními prázdninami jsme oslavili v kroužku, v hodinách angličtiny a s nejstaršími žáky večer za tmy anglický svátek Halloween. Děti se převlékly do strašidelných masek, aby v duchu staré keltské tradice odehnaly zlé duchy a zahrály si hry typické pro tento svátek.

Žáci 4 a 5. ročníku připravili při pracovních činnostech strašidelné občerstvení a za tmy prošli školu pouze za světla svíček. Kdo se odvážil až do ředitelny, mohl se podepsat na připravenou listinu. V tělocvičně jsme si zatancovali, zazpívali a zahráli na duchy, čaroděje, kostlivce nebo pavouky.

Děkujeme všem rodičům za pomoc při přípravě masek a občerstvení.

Halloween 10 Halloween 9 Halloween 8 Halloween 7 Halloween 6 Halloween 5 Halloween 3 Halloween 1

Poslední dny v naší staré malé družince jsme si náležitě užili.

20210922_143009 20210923_12542520210923_130130

Letošní podzimní počasí se spíše podobalo letnímu a tak si užíváme hernale i práce na školním hřišti i pozemkách zalitých sluncem.

20210923_105941 20210930_134940 20210923_133807 20210914_135914 20210910_111443

PLACENÍ OBĚDů v ZŠ

ÚŘEDNÍ HODINY ZŠ A MŠ BEZDĚKOV, OKRES KLATOVY,  

 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 27.8., 28.8., 31.8. 2020 8.00 – 10. 00 H

 V BUDOVĚ ZŠ, BEZDĚKOV Č. 38

Školní potřeby pro 2.-5. roč. ve stejném rozsahu jako předešlý rok, potřeby na VV a Pč,  ŠD (šťáva, kapesníčky), cvičební úbor, bačkory, 2 roušky v samostatných sáčcích.